Sasvár / Šaštín

 

A Nyitra, a Zsitva és a Turóc mente

Sasvár / Šaštín – jelenleg Šaštínske Stráže (Sasvár és Sztrázsa más néven Morvaőr egyesítése). Sasvárt első ízben 1218-ban említik az írott források. Egy ideig Stibor vajdáé volt, a XV. század végén a Czoboroké, 1736-tól Lotaringiai Ferencé és a királyi kamaráé. A XIV. század végén városi kiváltságokat, később vásártartási jogot kapott. 1733–86-ban pálos kolostor volt a községben, és búcsújáróhellyé lett. Kéttornyú késő barokk bazilikájának a főoltárán az 1564-ből való Pieta faszobor van elhelyezve. Szentháromság-oszlopa a XVIII. századból, Kálváriája 1798-ból, zsinagógája 1852-ből való. Sasvár ma is sűrűn látogatott búcsújáróhely.