A kedden napirend utáni felszólalásra jelentkezett Hörcsik Richard (Fidesz) a parlamentben történelminek nevezte az egységes Magyar Református Egyház megalakulását.

A képviselő felidézte, hogy a múlt hét végén egyszerre kondultak meg a Kárpát-medence összes református templomának harangjai.
Közölte, hogy az egységes Magyar Református Egyházat megalakító dokumentum történelmi jelentőségű, mert egyszerre szól a múltról, a jelenről és a jövőről.
Emlékeztetett arra, hogy a magyar reformátusok a vallási irányzat megalakítása óta mindig is több ország területén és különböző államszervezeti keretek között éltek.
Közölte, hogy a magyar reformátusok a kényszerű szétszakítottság ellenére tanúságtételben és szolgálatban végig megőrizték hitbéli és teológiai egységüket.
A kormány nevében válaszoló Arató Gergely oktatási államtitkár örömét és nagyrabecsülését fejezte ki, hogy a magyarajkú református egyház olyan megoldást talált, amely egységesíti és erősíti a magyar kultúrát.

Felvidôk Ma, MTI, ddg