Újbánya / Nová Baňa

 

Régió: Garam mente

Újbánya / Nová Baňa ódon bányavároska, egyike a korai szabadalmas királyi városoknak. A környékről ide kirajzó német bányászok alapították, első jogait Nagy Lajos király adta 1345-ben. Aranybányái révén polgárai gazdagok voltak, a török ezért számtalanszor támadta-rombolta, lakóit sokszor fűzte rabszíjra vagy fojtotta meg százával a bányafüstben. Az 1700-as évek elején ismét fejlődésnek indult. Tárnáiban próbálták ki a világon először (1724-ben) a vízszivattyúzásra alkalmas atmoszférikus gépet. Az ércek fogytán üveghuta, majd égetettagyag-üzem létesült a városban. A régi városháza (Bernolák u.–Bernolákova ul. 2) erődített vadászkastélynak épült a XIV. század közepén. Nagy Lajos király lánya, Mária több ízben is vendégeskedett benne. 1730-ban barokkosították, jelenleg a város és a bányászat 1337 utáni fejlődését dokumentáló Helytörténeti Múzeum székel benne. A Szt. Erzsébet-templomot (más néven Ispotálytemplomot) 1390-ben építették gótikus stílusban. A középkorban az apácák már betegeket gyógyítottak kórházában a polgárok költségén. Mellette áll a hajdani bányakapitányság épülete, mely később szegényház lett. A gótikus alapzatú plébániatemplomot később barokkosították; homlokzatán Henczelmannus bányagróf címere látható.