Vágsellye / Šaľa

 

Vág völgye és Árva

Régészeti lelőhely több bronz- és római kori település nyomaival. Az Árpádok korában premontreiek, a török háborúk után jezsuiták kerültek ide. A jezsuiták gimnáziumában tanult Rákóczi híres generálisa, Bottyán János, missziós szónokként tevékenykedett itt Pázmány Péter, Szenczi Molnár Albert pedig naplójában is megemlíti, hogyan találkozott itt a Pázmány hatására rekatolizált Veresmarti Mihály lelkésszel. Vágsellye kastélya erődítményszerű, a XVI. század végén épült a török ellen, a XVIII. században barokkosították. Ebben volt annak idején a jezsuita kollégium. A Štúr utca (Štúrova ul.) 4. sz. háza műemléki védelem alatt áll: a XIX. század első felében épült tipikus parasztház a maga korában egész Délnyugat-Szlovákiára jellemző volt. Helytörténeti Múzeumként szolgál. Vágsellyén született 1842. május 16-án Feketeházy János mérnök, a szegedi Tisza-híd és a budapesti Szabadság híd tervezője, s itt is halt meg 1927. október 31-én, miután 1922-ben hazatért. A temetőben sírkápolna őrzi emlékét, házát a negyvenes években lebontották.