A Szlovák Nemzeti Tanács történelmében ritka, a Fico-kormány hároméves működése alatt egyedi esemény történt csütörtökön a parlamentben. A legnagyobb ellenzéki párt, a Smer, az ellenzék támogatásával hagyott jóvá egy törvényt. Ezt a nem minden napi „megtiszteltetést”, a Különleges Bíróságokat (KB) felváltó Különleges Büntetőbíróság működésének törvényjavaslata érdemelte ki, amellyel történelmet írt a szlovák törvényhozás.

Mint ismert, a Mečiar vezette szlovák néppárt és néhány Smer-es képviselő alkotmányossági kontrollt kért a Különleges Bíróságok működését szabályzó törvény ellen. Egy hónapja (május 20) az Alkotmánybíróság három pontban mondta ki a KB működésének alkotmányellenességét. Ezek, a Különleges Bíróságon tevékenykedő ítészek túlzott javadalmazása, különleges védelme és rendszeres, évente ismétlődő feddhetetlenségi átvilágítása.
A legnagyobb kormányzó párt, a Smer – minden eszköz felhasználva – a KB megmentését tűzte ki célul. Ebben saját koalíciós partnereiben (HZDS-ĽS, SNS) talált a legnagyobb ellenzőkre. (A Smer-nek is csak azért volt fontos, hogy a Fico-kormány sorozatos korrupciós botrányai miatt, a pártpreferenciákban mutatkozó előnye, az egy év múlva sorra kerülő parlamenti választásokig el ne fogyjon!) Így adódott az a különleges helyzet, hogy az ellenzékkel kellett szövetkeznie ahhoz, hogy az Alkotmánybíróság döntésének Törvénytárban való megjelenéséig, – a szervezett bűnözés és a korrupció szlovákiai megfékezésére – egy új törvénykezési intézményt hozzanak létre. A Smer jogászai által kidolgozott, Különleges Büntetőbíróság néven ismertté vált törvényjavaslat támogatását az ellenzék attól tette függővé, hogy sikerül-e paragrafusaiban megőrizni a három kifogásolt tétel áthidalásának törvényes lehetőségét. Úgy tűnik, igen. A Smer képviselői két pontban hajlottak az ellenzék módosító javaslatára is. Ezek, a bírák jutalmazása, a javasolt szlovákiai átlagbér 1,3-szerese helyett, kétszeresét kapják majd az ítészek, és megmarad a személyes védelmük is, bár más formában, mint eddig. Ennek fejében lemondtak a feddhetetlenségi átvilágítások gyakoriságáról. Az eddig évente megismételt átvilágítást az új törvény csak a bíróválasztás előtt teszi kötelezővé.

A két kisebb kormánypárt közül a szlovák nemzetiek tartózkodtak a parlamenti szavazáskor. A Mečiar vezette néppárt – két képviselő kivételével – a törvénytervezett ellen szavazott. A végső szavazás előtt, Katarína Tóthová, a néppárt képviselője azt nyilatkozta a sajtónak, hogy „a legjobb szándékkal szerkesztett és jóváhagyott törvény sem éri el a hatását, ha a törvény az ország alkotmányával ellentétes paragrafusokat tartalmaz. Ezért a néppárt a Törvénytárban történt megjelenése után az új törvénnyel szemben is alkotmányossági kontrollt fog kérni.”
Vajon a szlovák néppárt (HZDS-ĽS) miért fél annyira a különlegesen “nehéz” alvilági bűnügyek, és az államaparátusban elburjánzott megvesztegetési esetek kiderítésétől? Netán, valakinek közülük is vaj van a fején?

Felvidék Ma, ddg