A Héthatár Egyesület, amelynek elnöke Becsey Zsolt,
nyilatkozatot adott ki a szlovák államnyelvvel kapcsolatos törvény elfogadása kapcsán.

A Héthatár Egyesület aggodalommal követi a szlovák államnyelv törvény módosításának folyamatát és végeredményét. Reméljük, hogy a jogalkotási folyamat az alkotmányossági és a nemzetközi kötelezettségek vizsgálatánál pozitív irányba fordul. Sajnálattal kell konstatálnunk, hogy a jelenlegi törvénymódosítás az immár az Európai Unióban tag Szlovákia parlamentje részéről hatásaiban negatívan befolyásolja felvidéki tagjaink, s végső soron az ottani magyar közösség helyzetét. Megítélésünk szerint a szlovák államnyelvtörvény nem az Európai Unió alapszerződéseiben és alapfilozófiájában meghatározott trend felé halad, mely az európai nemzetek egyenlőségén és az örökölt sokszínűség megőrzésének közös óhaján alapszik.Éppen ezért tagjaink – így Bauer Edit, Gál Kinga, Tőkés László vagy Schmitt Pál – is tettek lépéseket a tervezett törvény következményeinek európai megismertetése érdekében, és támogatjuk, hogy most, a törvény elfogadása után tegyenek további lépéseket az európai alapértékek érvényesülése érdekében.

Meggyőződésünk, hogy Európa valamennyi országában a globalizált világ nyelvi kihívásai ellenében valamennyi őshonos nyelvet védeni kell, nem pedig a diszkrimináció irányába elmozdulni, különbséget tenni európai hivatalos vagy más honos nyelvek között többségi kisebbségi alapon.Márpedig a szlovák nyelvtörvény szelleméből és végrehajtásából éppen ez következik, hiszen alárendeli a magyar nyelvet más nyelveknek, amely teljesen ellentétes. Aggódunk továbbá a törvény irracionális kitételei miatt, melyek akadályoztatják a közösségi csoportösszetételből eredő logikus közösségi nyelvhasználatot. A törvény diszkriminatív alapon többletköltségeket és fáradtságokat okoz az őshonos kisebbségek tagjainak, ami közvetetten ugyan, de erősen a nyelvhasználat szabadsága ellen hat. Megdöbbenéssel vesszük tudomásul, hogy állami szervek aktív nyomozati eljárási feladatokat is kapnak, ami a bírságolási lehetőségek lebegtetésével letűnt diktatúrák szellemét idézik vissza.

Miközben a veszélyt az egyes nemzeti nyelvekre sokkal inkább a globalizálódó világban eluralkodó túlzó angol nyelvhasználat jelenti, a törvény ezzel ellentétben Szlovákia polgárait kívánja elrettenteni a nyilvános érintkezések során a közös anyanyelv használatától. Elszomorító cinizmusnak tartjuk, hogy a szlovák kormányfő indokolhatatlan és leplezetlen magyarellenességének ad ismételten hangot.Mivel az inkriminált törvénymódosítás egy erősödő európaiatlan és kisebbségellenes jelenségsorozat újabb, veszélyes aktusa, különösen fontosnak tartjuk a további fellépést valamennyi európai és hazai demokratikus fórum és szerv részéről – még a szlovákiai nyelvtörvény szeptemberi érvénybelépése előtt.

Felvidék Ma, promenad.hu, VZS