Néhány kiemelt áruféleség és szolgáltatás ára az Európai Unió új tagállamain belül, így Szlovákiában is, szinte azonos vagy magasabb, holott ezekben az országokban jóval alacsonyabb az átlagbér. Még inkább ijesztő az aránytalanság az árak nagysága és a fizetések közt Szlovákia esetében, mely januártól az eurozóna tagja. Az Európai Fogyasztói Szervezet által készített felmérésből kiderül, hogy az egyes, előre kiválasztott áruféleségek és szolgáltatások árának tekintetében jelentős eltérések vannak az uniós tagállamok közt, de ebből mégsem lehet levonni azt a következtetést – olvasható a felmérésből készült jelentésben –, hogy az egyik tagállam drágább lenne mint a másik. Ennek ellenére az árkülönbségek érezhetőek, és nagy valószínűséggel ez a jövőben is így marad. A szervezet azt ajánlja, hogy minden fogyasztó próbálja meg kihasználni az egységes piac nyújtotta előnyöket és lehetőségeket, elsősorban pedig a gyorsan terjedő internetes vásárlás előnyeit.

Leginkább a saját pénznemet használó és az eurozónán kívül eső országok közt érezhető a különbség az árakat tekintve, így Magyarországon, Csehországban, Dániában, Norvégiában és Nagy-Britanniában, míg az eurót használó országok közt jóval kisebb az árkülönbség. Ez alól kivétel Portugália, ahol az egyes áruféleségek és szolgáltatások árai elmaradnak a többi tagállamétól. A bevezetőben említett Szlovákia esete pedig azért elgondolkodtató, mert az árak ugyan elérik, sőt, sok esetben meghaladják az uniós színvonalat, az átlagbérek viszont jóval az átlag alatt vannak.

Felvidék Ma, aktuálne.sk, tt.