Július 23-án állapították meg Magyarországon a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A héten eldől, kit melyik egyetemre vesznek fel. Az idén több, mint 127 ezer felvételiző várja az elbírálást.
Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre és szakirányú továbbképzésre a felvételi során 480 pont a maximálisan elérhető pontszám. Tavaly a legtöbb pontot a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakján kellett elérni. Tavaly 96 ezer jelentkezőből 82 ezren kerültek be a felsőoktatásba a hagyományos felvételi eljárás során.
A 480 pont a tanulmányi pontokból (max. 200 pont), az érettségin elért eredmények pontjaiból (max. 200 pont) és a többletpontokból (max. 80 pont) tevődik össze.
A pontszámokat a tanulmányi és érettségi pontszámok összegzésével, vagy az érettségi pontszámok kétszeresével számítják ki, minden esetben a jelentkező számára kedvezőbb számítási módszert használva.
A tanulmányi pontok a középiskolai és az érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből, az érettségi pontok a választott szakon előírt két érettségi tárgy eredményéből, a többletpontok pedig a többletpont-jogcímen (pl. nyelvvizsga, emelt szintű érettségi, szakképesítés, tanulmányi verseny, sporteredmény) szerezhető pontokból tevődnek össze.
Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a – legalább érettségi bizonyítvánnyal rendelkező – jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 160 pontot. Szakirányú továbbképzésnél a minimum ponthatár 140 pont.
A mesterképzéseknél a keretfeltételek szerint minden esetben 100 pontos rendszerben értékelik a felvételizőket. Az értékelés független attól, hogy a jelentkező a már meglévő oklevelét melyik intézményben szerezte.
Idén 127 249 -ből alapképzésre 90 600-an, egységes osztatlan képzésre 10 200-an, felsőfokú szakképzésre 6 500-an jelentkeztek, mesterképzésre első helyen 17 ezren.
Az államilag támogatott keretszám a 2009/2010-es tanévben az alap, egységes osztatlan képzésre és a felsőfokú szakképzésre 56 ezer, mesterképzésre további 21 700 helyet különített el a tárca.