A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) ma sajtóközleményben reagált a szlovákiai nyelvtörvény kapcsán. Ugyanakkor a három délvidéki magyar párt összefogását kéri a VMDP, a szlovákiai magyarság kiállásának érdekében.
A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) felháborodással veszi tudomásul, hogy a szlovák államfő, Ivan Gašparovič aláírta az államnyelvtörvény módosítását. Ismeretes, hogy a jogszabályt Magyarországon a kormányfő, a házelnök, minden parlamenti párt és ifjúsági szervezete, valamint a négy történelmi egyház is élesen bírálta.
A VMDP szerint a súlyosan érdeksértő nyelvtörvény körüli történések jól példázzák a Kárpát-medencében a kisantant utódállamok által kezdeményezett korszakváltás kicsúcsosodását. Ez a folyamat a kisebbségi egypártok szerepének degradálásával és végül a helyi hatalomból történt eltávolításával kezdődött. A folytatásban a végső soron beolvasztást célzó, s egyben kihívó lépések közvetlenül Magyarország ellen irányulnak. A nyelvhasználattal és az oktatással kapcsolatos, a belügyekbe való benemavatkozás elavult diplomáciai elvének alkalmazásával zajló provokációk célja, hogy Magyarország a nemzetközi politikai színtéren a védekező és egyben az örökös bajkeverő szerepébe szoruljon vissza.
A kisebbségi közösségek – a belső vitáktól függetlenül – köszönettel és elismeréssel nyugtázhatják, hogy az anyaország politikai elitje, sőt kormánya is, egyre kevésbé hajlandó vállalni a szomszédok által ráerőltetett meghunyászkodást, s a diplomáciai túlerővel szembeni folyamatos engedményeket.
A szlovák államfő kihívása, hogy éppen kisebbségi vegyes-bizottság ülése idején írta alá a kisebbségek hátrányos megkülönböztetésére irányuló jogszabályt, csak egyet jelenthet. Azt, hogy Szlovákia az államnyelvtörvényt a kifogások ellenére, alkalmazni kívánja. Ez a viszonyulás a szembenállás növekedését valószínűsíti.
A továbbiakban nemcsak arra van szükség, hogy igazának tudatában a magyar kormány a szlovák államnyelvtörvény ügyével valóban megjelenjen a nemzetközi politikai színtéren, hanem arra is, hogy a határon túli magyar politikai és civilszervezetek tömeges rendezvényeken biztosítsák támogatásukról a szlovákiai magyarokat.
A VMDP a Magyar Koalíció pártjainál kezdeményezi egy széles vajdasági konvenció megtartását. Ezen az összejövetelen támogatásunkról kell biztosítani a szlovákiai magyaroknak az államnyelvtörvény hátrányos megkülönböztetést megalapozó cikkelyei ellen folytatott küzdelmét.
Felvidék Ma, VMDP