Dunaszerdehelyen a Bacsák utcai Csemadok-ház külső falán a szervezet 60. évfordulója alkalmából ünnepélyes keretek között emléktáblát avattak fel.

A kerek évforduló alkalmából a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi
Választmánya még márciusban a járási konferencián határozott az
emléktábla felállításáról. A járás területén az első Csemadok-szervezet Somorján alakult meg 1949 április 3-án.
Az ünnepi rendezvényen a vendégeket Varga László, a Csemadok Területi Választmányának elnöke köszöntötte. Az elnök megemlékezett az első Csemadok-szervezetek megalakulásáról. Utalt az emléktáblán
olvasható Németh László által megfogalmazott gondolatra: ” Hűség
a küldetéshez. Bátorság a hűséghez” -kiemelve annak mai időszerűségét. Az ünnepi rendezvény befejezésekor a jelenlévők a Csemadok Országos Tanácsa, illetve a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának nevében koszorút helyeztek el az emléktáblánál.

Felvidék Ma, VZS