A szlovák és magyar keresztényekhez intézett nyílt levelet két egyetemi professzor, akik az interneten szeretnék elérni, hogy a levél tartalmával egyetértők aláírásukkal támogassák kezdeményezésüket. Az elmúlt időben növekvő mértékben tapasztalt politikai feszültségekkel szemben szeretnénk minden szlovák és magyar keresztényt emlékeztetni:

Közös keresztény hitünk és egyházaink hitvallása a népek közötti megértés szemléletét tanítja és ennek gyakorlására szólít fel. “Minden kereszténynek szól a sürgető felhívás, hogy ‘szeretetben cselekedve az igazságot’ (Ef 4,15) fogjanak össze minden igazán békeszerető emberrel a béke kiesdésére és fölépítésére. (II. Vatikáni zsinat, Gaudium et spes 78)

Legutóbbi enciklikájában Benedek pápa is hangsúlyozza: “A keresztény vallás és a többi vallás egyaránt hozzá járulhat a fejlődéshez, ha Isten a nyilvánosság előtt is helyet kap a kulturális, társadalmi, gazdasági, főképpen pedig a politikai vonatkozásokban.” (Caritas in veritate 56)

Magyarország és Szlovákia katolikus püspökei amellett, hogy visszatekintettek a több mint ezer esztendős közös történetünk gazdasági és művészeti sikereire és a közös keresztény kultúra eredményeire, sajnálatukat fejezték ki az ellentétek és igazságtalanságok miatt. Közös nyilatkozatukban így fogalmaztak “Megbocsájtunk és bocsánatot kérünk!” (2006. június 26.)

Hallgatva erre a buzdításra együtt hívjuk fel a figyelmet népeink közös keresztény gyökereire. A szeretet Evangéliumát kívánjuk életre váltani, amely a szolidaritás és a béketeremtés értékeit hirdeti. Ugyanakkor nemet mondunk az időszerűtlen fanatikus nacionalizmusra, amely csak feszültségeket és ellenségeskedést szít, vért és könnyeket szül, s amely megakadályozza a barátságot, együttműködést és kölcsönös tiszteletet.

Elérkezett az ideje, hogy a “kiengesztelődés szolgálatában” (2 Kor 5,18) szorgalmasak legyünk, keressük az alkalmakat az etnikumok határain átívelő dialógusra és tanúságot tegyünk a szlovák és a magyar nép közötti békéről és összetartásról.

Aláírásunkkal kinyilvánítjuk egységünket és elutasítunk minden olyan politikai törekvést, amely ellenségeskedést szít nemzeteink között. Hiszünk abban, hogy csak a keresztény gyökerekre és a felvilágosult humanizmusra építve van jövője térségünknek.

Tóth-Máté András és Pavel Mikluščák a nyílt levél kezdeményezői

Támogató aláírásával Ön is csatlakozhat a következő linken:
http://www.petitiononline.com/SKH001/petition.html

Felvidék Ma