Szeptember utolsó napján nyitották meg ünnepélyes keretek között a kassai Miklós-börtönt, mely most a hóhér lakásával bővült, s egy nyolc és félperces animáció mutatja be a Hóhér-bástya és környéke alakulását az évszázadok folyamán.

A helyreállítási munkák keretében rendezték a Hóhér-bástya területét is. Ezen túl ha meglátogatjuk a Miklós-börtönt, a hóhér lakásán át kijuthatunk a Hóhér-bástya udvarára, ahol színpad várja a vendégeket és ott majd előadásokat lehet tartani, ahogy már korábban is sor került ilyen eseményekre.
A Kelet-szlovákiai Múzeum munkatársai négy évvel ezelőtt fogtak neki a tervezésnek. Mivel sikeresen pályáztak, a munka is haladt. A tervek elkészítését a régészeti feltárás előzte meg, majd következett az építészeti-architektonikai rekonstrukció, mely másfél évet vett igénybe, s utána jöhetett a tárlat megtervezése és kivitelezése. A hóhér lakásán kívül szeptember 30-a óta hóhérpallosok láthatók és a 16. és 17. sz.-ból származó ítélkezési jegyzőkönyvek korhű másolatai. Mivel egykor a hóhérlakás helyén a Kerékgyártók bástyája állt, láthatjuk, hogy nézett ki a hasított palakővel fedett tető. Szintén hasított palára rajzolt börtönjeleket adtak szuvenírként a magas rangú vendégeknek. Ezek eredetieit a látogató a Miklós-börtön falain láthatja.
Az ünnepség a szlovákiai Európai Kulturális Örökség hónapja zárórendezvénye volt.
A Hóhér-bástya udvarán álló Rákóczi-szobor mellett a kassai Romathan színház tagjai táncoltak. Kovácsmester mutatta be szakmájának fortélyait. Délután kettőkor kezdődött meg az ünnepélyes avatás a Hóhér-bástya kistermében. Az előrejelzések miatt fedett tér alatt került sor az ünnepségre, holott az időjárás ezt nem indokolta. A Musica Iuvenalis Beethoven Örömódájának előadása után felszólalt Trine Skymoen, a Norvég Királyság frissen kinevezett nagykövetasszonya, mivel egy norvég alap jóvoltából sikerült e tervet véghezvinni, Iveta Macejková, a Kassán székelő Alkotmánybíróság elnökasszonya, mint Szlovákia egyik legmagasabb közjogi méltósága, Zdenko Trebuľa, a Kassai Kerületi Önkormányzat vezetője, aki kifejtette, újat építeni könnyű, de ha nem törődünk emlékeinkkel, valami lényegeset veszítünk el.
Az ünnepségen részt vett Szerencsés János, magyar főkonzul és Köteles László parlamenti képviselő (MKP).
Pollák Róbert, a Kelet-szlovákiai Múzeum igazgatója örömét fejezte ki a siker koronázta kezdeményezés befejezése miatt, majd meghívta a jelenlevőket, tekintsék meg a kibővített múzeumot. Ezután muskétások vonultak föl, akik díszlövést adtak le a bástya udvarán, s a közönség bevonult a börtönbe a nagykövetasszonnyal az élen. Az egyik zárkából két leányzó kétségbeesett kiáltozását lehetett hallani. Ártatlannak vallották magukat és segítségért rimánkodtak, de a vendégek kőszívét nem sikerült megpuhítaniuk. Nem akadt gavallér, aki kiszabadította volna őket. Az emeleten megleshettük a hóhért lakásában feleségével együtt. Miután jóízűen falatozott, energikusan nekiláthatott a munkának. Vörös csuklyát vett föl és elindult a pincébe, hogy gyakorolja hivatását. A Hóhér-bástya udvarán meg két katona egy rabot kísért, aki szintén hangoztatta ártatlanságát, de nem sokra ment vele. Őt is berugdosták a tömlöc ajtaján, s így sorsát nem kerülhette el.
A helyreállított udvaron kiállították azokat az épületelemeket, melyek a legújabb feltárás alkalmával kerültek elő. Elsősorban ódon nyílászárókat láthat az érdeklődő.
A felújítás összességében 800.000 €-ba került, s ebből a Kassai Kerület több mint 300 ezret biztosított.

Felvidék Ma, Balassa Zoltán

További képek a Képgalériában


A kassai Miklós-börtön