Németh Zsolt szerint a szlovák nyelvtörvény körüli vitában a nemzetközi közvélemény Magyarország mellett van; a szlovák nacionalista politika megállítása a feladat – az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a washingtoni Kossuth Házban tartott előadást helyi magyaroknak kedd este. A magyar nemzetpolitika kapcsán úgy foglalt állást: a Kárpát-mendencei magyarság jövője szempontjából az a legfontosabb, hogy “ha nem sikerül az autonómiát kiharcolni valamilyen formában a határon túli magyaroknak, akkor beolvadásra vannak kárhoztatva”; e téren nagyon komoly erőfeszítéseket kell tenni.
“Szlovákiát nagyon komoly nyomás alatt kell az elkövetkező időben tartani” – fejtette ki a hivatalos látogatásra aznap az Egyesült Államokba érkezett politikus, megjegyezve, egy folyamatról van szó, amelynek a végállomását jelzi a nyelvtörvény. Németh Zsolt szerint Amerika még nem zárkózott fel a nemzetközi közvéleményhez, de az első fecske volt George Pataki egykori New York-i kormányzó, aki a térségbe utazott, és kiállt a felvidéki magyarok védelmében. A magyar külpolitikáról tartott előadásában kitért arra, hogy Magyarország nemzetközi megítélése “meglehetősen rossz”, aminek szerinte alapvetően belpolitikai okai vannak. Ezek között említette az őszödi beszédet, amely szerinte aláásta a magyar kormány hitelességét, demokráciafelfogását, az 56-os forradalom 50. évfordulóján, 2006. október 23-án történt rendőri fellépést, a magyar gazdaság mélyrepülését, azt, hogy az ország éllovasból sereghajtóvá vált, továbbá a szélsőséges megnyilvánulásokat. Kiemelte: Magyarország a jövőben is hangsúlyosan kívánja felvállalni a transzatlanti értékeket. A NATO-ról mint stratégiai szövetségről beszélt, annak kollektív védelmi szerepe kapcsán fontosnak mondta, hogy “sikerüljön az amerikaiakat katonai, sőt, nukleáris katonai értelemben Európában tartani”. Leszögezte: Oroszországgal együtt kell működni, de világos elvi kereteket rögzítve; nincs összhangban a Nyugat, a NATO, az európai demokráciák értékeivel az a felfogás, hogy Oroszország érdekszférát határoz meg, és katonailag is beavatkozik szomszédai sorsába. Az energiaforrások kapcsán kiemelte: nem lehet elvitatni egyetlen ország jogát sem arra, hogy diverzifikációt hajtson végre; “enélkül nem lesz Európa emancipált helyzetben Oroszországgal szemben”. Egy kérdésre válaszolva azt mondta, a magyarok által sűrűn lakott térségek főkonzulátusainak bezárása szerinte a magyar kormány részéről egy koncepcióba illik; a képviseleteket újra kell majd nyitni.
MTI, Felvidék Ma