2006-ban 38 ezer euró, 2007-ben 73 500 euró, 2008-ban 81 300 euró, 2009-ben pedig már 155 631 euró jutott Nagyszombat megye költségvetéséből a dunaszerdahelyi járás községeiből benyújtott pályázatokra. Ehhez kellett az a 8 MKP-s képviselő, aki a járást képviselte. Ők tudták a legjobban, hol szorít a cipő Csallóköz szívében. Tovább szeretnének haladni a megkezdett úton, amihez szükségük van választóik bizalmára és támogatására. Képviselő-jelöltjeik: Bacsó László, Fenes Iván, Hájos Zoltán, Keszegh Pál, Kvarda József, Lázok Attila, Miklós Dénes és Óváry Ágnes.

Kvarda József: Sokat tud az önkormányzatiságról és a politikáról. Volt körzeti hivatali elöljáró, parlamenti képviselő, kulturális államtitkár. Jelenleg Csenke község polgármestere, valamint Nagyszombat megyei képviselő és megyei alispán. Nős, két gyermeke van.
Kiemelkedő eredménynek tartja, hogy a megyében összesen 12 millió euró értékben újítottak fel utakat. Ennek köszönhetően 115 kilométernyi útszakaszon vált korszerűbbé és biztonságosabbá a közúti közlekedés. Megmentették a több mint százezer csallóközi embert ellátó dunaszerdahelyi kórházat is, azzal, hogy részvénytársasággá alakították. A kultúra támogatását ún. kispályázati rendszer létrehozásával próbálták megoldani. A helyi kultúra, a helyi ifjúsági problémák, a helyi sport, a helyi egészségügyi és szociális ügyek vonatkozásában 5 kispályázati rendszert hoztak létre.

Óváry Ágnes: Egyetlen nőként képviseli a dunaszerdahelyi járást a megyei parlamentben. Ekecsen született, évtizedek óta Somorján él, a pozsonyi Madách-Posonium Könyv- és Lapkiadó gazdasági vezetője. Férjezett, két felnőtt gyermeke van.
Örömmel számolt be arról, hogy amíg 2006-ban a községek által benyújtott pályázatokra 38 ezer eurót tudtak „szétosztani”, addig 2009-ben már több mint 155 ezer euró szolgálta a járás polgárait. Ezen támogatások nélkül nem lettek volna falvainkban falunapok, községeinkben és városainkban fesztiválok, kulturális rendezvények, mint a dunaszerdahelyi zenei napok, Doborgazon kemencefesztivál, Somorján nemzetközi kardvívóverseny, nyári táborok, gyermeknapok. Érdemes lesz a jövőben is pályázni, hisz amennyiben az MKP képviselői a járásból bejutnak a megyei képviselő-testületbe, mindent el fognak követni, hogy a járásba a lehető legtöbb pénz jusson.

Lázok Attila: Rimaszombatban született, hétévesen került Padányba, azóta ott él. Egész eddigi munkássága a kultúrához köti. 12 évig volt Padány polgármestere, jelenleg a Csemadok területi titkáraként tevékenykedik. Nős, három gyermek édesapja.
Nem titkolja, a kultúráért lobbizik. Tíz szó jut az eszébe ennek és magyarságunk kapcsán: haza, szülőföld, remény, bizalom, hit, kitartás, összetartás, érték, tisztesség, hajlék. Magyarságunk szempontjából ez a hajlék lehet az MKP és a Csemadok. A kölcsönös bizalom és tisztelet légkörében zajlott Nagyszombatban a munka a szlovák és magyar kollégák között. Megbízható csapat voltak, a dunaszerdahelyiek végig kitartottak. A jövőben, ha bejutnak a megyei parlamentbe, többek között hallatni szeretnék hangjukat, elmondani aggályaikat a tervezett, csallóközi ivóvízkészletet veszélyeztethető kőolaj-vezetékkel kapcsolatban.

Fenes Iván: Tizenhat éve Bős nagyközség polgármestere, az önkéntes tűzoltószervezet járási elnöke is. Az MKP járási elnökségének, kerületi és országos tanácsának is tagja. Nős, két gyermeke van.
Új jelöltként indul a megyei választásokon, de bőséges tapasztalatokkal rendelkezik az önkormányzati munka terén. A megyével eddig is remek volt együttműködésük, hála az MKP képviselőinek. Bős az ország egyik legnagyobb faluja, számtalan nagy terve van a jövőre nézve. A projektek egy részét a megyéhez kell benyújtani. Ha minden jól alakul, egy ilyen nyertes pályázat eredményeként 2011-ben meg is indulhat Bős és Dunaremete között a turisztikai kompközlekedés. Ennek szimbolikus jelentősége is van, hiszen valóban átjárható lesz a határ Szlovákia és Magyarország között, de lehetővé teszi a két határ menti térség gyümölcsözőbb kapcsolatait is.

Miklós Dénes: Kertészmérnökként végzett Brünnben, mezőgazdasági szakcikkeket ír, eddig 3 könyve jelent meg. Hosszú évek óta az MKP dunaszerdahelyi járási titkára. Nős, két gyermek édesapja.
Meggyőződése, hogy egyedül az MKP jelöltjei képviselik a szlovákiai magyarságot, hiszen csak ennek a pártnak a nevében szerepel a magyar szó. Szívügye a magyar iskolák sorsa. Mindent elkövet azért, hogy egyetlen gimnázium, szakközép- és tanonciskola se szűnjön meg a járásban anyagi okokra hivatkozva, spórolási szándékkal. Voltak ilyen szándékok, hisz a dunaszerdahelyi járásban 3 szakiskolát akartak összevonni vagy megszüntetni, de a nagymegyeri közgazdasági szakközépiskolát is össze akarták vonni a helyi gimnáziummal. Ebben viszont nem alkudtak meg, így megmaradtak ezek az oktatási intézmények.

B. Vida Júlia (Szabad Újság)