Vukics Ferenc, a Magyarok Szövetségének elnöke, és Herpai Sándor alelnök szeptember 30-án Pozsonyban jártak, találkoztak az MKP elnökével is. Bugár György szerint az MSZ és a MVSZ felvidéki tagjai együtt tudnak működni.

 

 

Less Károly, a Magyarok Szövetségének felvidéki szervezője, aki szintén részt vett a találkozón, tájékoztattta portálunkat: “Bugár György egyeztetésének köszönhetően az Magyarok Szövetségének két elnökségi tagja, Vukics Ferenc és Herpai Sándor, valamint két felvidéki szervezője, Bugár György és jómagam, Pozsonyban találkoztunk az MKP vezetőivel. Eszmecserére került sor Peczár Károly pártigazgatóval, majd egy rövid párbeszédre Csáky Pál elnökkel. Mindkét fél hasznos információkkal gazdagodott. Peczár Károly ismertette a felvidéki magyarság helyzetét, az MKP stratégiai célkitűzéseit. Szóba került az asszimiláció, a magyar óvodák, iskolák és az egyetem sorsa. Hangsúlyt kapott az a probléma, hogy a szlovákiai magyar ajkú szülők szlovák óvodába, iskolába adják gyermeküket, és a vegyesházasságok is az asszimilációt gyorsítják. A Selye János Egyetemen állami támogatásának csökkenése, a kellő számú és felkészültségű egyetemi tanár biztositásának gondja is sürgős megoldást igényel.
Vukics Ferenc a Magyarok Szövetsége célkitűzéseiről, eddigi eredményeiről és rendezvényeiről számolt be és felhívta a figyelmet a szövetség által elfogadott, 21 pontba foglalt alapvetésekre. Ezek közül kiemelte a kettős állampolgárságra vonatkozó javaslatot, és ennek megoldását sürgette.”

Bugár Györgytől, a Magyarok Szövetségének felvidéki elöljárójától, aki a felvidéki tevékenységet koordinálja, megtudtuk, meglepődéssel olvasta, hogy a Felvidék Ma portálon teret adtunk a Magyarok Világszövetsége és a Magyarok Szövetsége budapesti vezetői közötti – véleménye szerint – mesterségesen felduzzasztott ellentétről szóló írásnak.
Az írást, amelyet Mihályi Molnár László jegyez, a Felvidék Ma a Kárpáti Harsonától vette át. Tudni kell, hogy az egész „vita” hátterében az áll, hogy a Hungária Televízió júliusi (!) műsorában közösen szerepelt Vukics Ferenc, az MSZ elnöke Geönczeöl Gyulával, aki a Magyarok Világszövetsége Szlovákiai Országos Tanácsa elnökének adta ki magát.
Bugár György elmondta, hogy a felvétel sugárzása után ő személyesen azonnal figyelmeztette a Magyarok Szövetsége sajtófelelősét, hogy Geönczeöl Gyulával a MSZ felvidéki tagjai nem szándékoznak együttműködni, ezért nem kívánatos, hogy a Magyarok Szövetsége komolyan vegye őt.
Érthetetlen azonban, miért szeptemberben kap ez a „probléma” ekkora hangsúlyt, mintha ez volna a felvidéki magyarok legnagyobb problémája.
“Itt Felvidéken a Magyarok Szövetsége és a Magyarok Világszövetsége együttműködésének semmilyen akadálya nincs, nem jó, ha bármelyikünk „felül” a Budapestről gerjesztett ellenségeskedő szándéknak”, mondta Bugár György.

Felvidék Ma, pog