Nagyszombat megyében olyan szórólapok kerültek a postaládákba, ahol a függetlenként induló Tibor Mikuš megyei elnökjelölt egy csónakban van lefényképezve Kvarda Józseffel, Nagyszombat megye alispánjával. A röplap szövege arra élezi ki a mondanivalót, hogy nagyobb arányú támogatás kerülhet a magyarokhoz a megyében.
A röplapot készítők bizonyára ezzel a tettükkel azt szeretnék eléri, hogy a szlovák nemzet tagjai ne az eddig kiváló kapcsolatot kiépítő és a nagyszombati megyét gazdaságilag is felvirágoztató Tibor Mikušra adják le voksukat, hanem olyan más elnökjelöltre, akit nem a magyarok támogatnak. Az MKP ugyanis támogatásáról biztosította az eddigi megyefőnököt, akivel együtt tudott működni a megyei MKP-frakció is. A magyar párt választói számára Tibor Mikušt ajánlja megyei elnöknek.

Felvidék Ma