Az MKP rimaszombati megyei képviselő jelölteknek a kampány során kezükbe került egy úgynevezett toplistás ajánlat, szórólap formájában, melyen különböző pártokból jelölteket ajánlanak megválasztani a rimaszombati járás déli részén. Ezek elkerültek már több faluba: Feled, Péterfalalva, Dobóca, Gesztete, Várgede, Balogfalára, Rimajánosiba.

Rövid nyomozás az MKP részéről kiderítette, hogy ki áll a szórólapok terjesztése mögött. Egy a Medvesajáról származó Úr szentelte idejét és pénzét arra, hogy az általa javasolt egyének, köztük az MKP két jelöltje is felkerült erre a szórólapra, akik természetesen nem adták beleeggyezésüket az ilyen módon való népszerűsítésre. Az MKP megyei képviselő jelöltjei elzárkóznak az ilyen jellegű ajánlásoktól és megteszik a megfelelő jogi lépéseket.

Molnár Zsuzsa, a Rimaszombati MKP titkára