Fedor Gál, jelenleg Prágában élő ismert szlovák szociológus meggyőződése, hogy az 1989-es novemberi eseményekben a magyarok az egyik legfontosabb szereplők voltak. Gál visszaemlékezése szerint a Független Magyar Kezdeményezés (FMK) egy nappal hamarabb jött létre mint a Nyilvánosság az Erőszak Ellen (VPN). „A Független Magyar Kezdeményezés vezetői mindjárt az első nap készek voltak a további tevékenységre és nagyon jó ötleteik voltak” – mondta Gál, aki hozzátette, az 1990-es választás volt talán az egyetlen és ez idáig az utolsó, ahol a magyarok és a romák a szlovákokkal teljesen egyenlő arányban voltak képviselve a Nyilvánosság az Erőszak Ellen képviselőlistáján. A szociológus kiemelte az akkori jelöltek együttműködését, és kifejtette, hogy a magyar kártyát csak jóval később kezdték kijátszani a magyarok és a szlovákok közti viszonyban.
Fedor Gál a 20 évvel ezelőtti, úgynevezett bársonyos forradalomról úgy beszélt, mint egy csodáról. „Már magában csoda volt az is, hogy a forradalom erőszak nélkül ment végbe, eufóriában és nagy tömegtámogatás mellett” – mondta az ismert szociológus, aki szerint az események első két hetében még senki sem tudta, hogy valójában hogyan is végződik az egész folyamat. Gál egyúttal visszautasította azokat a teóriákat, melyek szerint az 1989-es novemberi események előre megrendezett forgatókönyv szerint zajlottak, a rendszerváltásban pedig a kommunista vezetés és a disszidensek titokban, a háttérben már korábban megegyeztek.

TA3, Felvidék Ma