Szerző: Farkas Iván, az MKP OT elnöke
A megyei választásokra a közvélemény-kutató ügynökségek rendkívül alacsony részvételt jósolnak. Azzal indokolják mindezt, amiről a sajtó is folyamatosan ír, hogy a polgárok vajmi keveset tudnak a megyei önkormányzatokról, ennek megfelelően a megyei önkormányzatok nem találták meg az őket megillető pozíciót a polgárok politikai értékrendjében. Kétségkívül, nálunk a politikai képviseleti formák közül a megyei önkormányzatok rendelkeznek a legrövidebb hagyományokkal, hiszen 1918-tól híján voltunk a megyei önkormányzatoknak. Hosszú 83 év elteltével, csupán 2001-ben zajlottak le az első megyei választások az immár önállósult Szlovákiában, addig az államigazgatás részét képezték a kerületi és a járási hivatalok.

Talán úgy érzik a polgárok, hogy távol áll tőlük a megyei önkormányzat, mert bizony egy-két kivételtől eltekintve nagyon kevés községben működik valamilyen megyei fenntartású intézmény, ezek általában a városokban találhatók. De, ha azt mondom, hogy a község diákjai közül sokan látogatják a közeli gimnáziumot, ipariskolát vagy szaktanintézetet, a község nyugdíjasai közül többen a közeli nyugdíjasotthon lakói, a község polgárai közül sokan járnak orvoshoz a közeli rendelőintézetbe vagy a közeli megyei kórházba, sokan közülük éppen autóbusszal a helyközi járatokon, vagy az érintett községek és kistérségek lakói lesznek a haszonélvezői a felépülés előtt álló Ipoly-hidaknak, akkor talán érthetővé válik, miért oly fontos a megyei önkormányzat.
2001-től ugyanis folyamatosan megyei hatáskörbe kerültek a következő intézmények és területek: a szociális ellátás területén az idősek otthona és a szociális ellátás otthona, az egészségügy területén a megyei kórházak és rendelőintézetek, a közlekedés területén a II. és III. osztályú közutak karbantartása és fejlesztése, közérdekű közlekedés a helyközi autóbuszjáratok esetében, a területfejlesztés (hatékony eszközök nélkül), az idegenforgalom fejlesztésének koordinálása, a határon átívelő együttműködés fejlesztése, néhány esetben az EU-s alapok elbírálása első fokon. Nemsokára, a következő választási időszakban megyei hatáskörbe kerül a regionális vasutak üzemeltetése és fejlesztése is.
Összefoglalva tehát nincs egyenes arányban a polgárok tájékozottsága, érdeklődése a megyei önkormányzatok iránt a megye jelentőségével, hiszen évente a 8 megye mindegyike közel 5 milliárd koronányi költségvetési kerettel rendelkezik, tehát ekkora mennyiségű közpénzről dönt. Azonban korántsem mindegy, hogy területi lebontásban a megyék északi vagy déli részeit részesítik előnyben a megyei képviselők és a megye elnöke. Korántsem lehet számunkra mindegy, hogy középiskoláink, rendelőintézeteink, megyei kórházaink, szociális intézményeink, útkarbantartó vállalataink megkapják-e a nekik járó költségvetési keretet, vagy kárukra más régióban tevékenykedő intézményeket részesítenek előnyben a megyei képviselők. Ez iránt nem lehetünk közömbösek, ez mindnyájunkat érint!

Ezért is rendkívül fontos, hogy minél többen vegyünk részt a megyei választásokon november 14-én. Válasszuk az MKP elnökjelöltjét és képviselőjelöltjeit, hiszen csupán ők fogják méltóképpen, politikailag kiszámítható módon, szakmailag megalapozottan képviselni a dél-szlovákiai magyarság érdekeit. Más pártok jelöltjei ezt nem teszik meg helyettük.
Mint említettük, a megyei választásokra a közvélemény-kutató ügynökségek rendkívül alacsony részvételt jósolnak. Komoly lehetőséget jelent ez számunkra. Elég csupán azt tennünk, hogy mi magyarok lényegesen fegyelmezettebbek leszünk, többen megyünk választani, mint a többségi nemzet választói.
Szinte ez a mi egyetlen hatékony eszközünk célunk elérése érdekében, a fegyelmezett választási részvétel. Hogy ne gyengüljön a szlovákiai magyarság képviselete a megyei önkormányzatokban a harmadik választási időszak idején. A következő választási időszakban megyei hatáskörben felépülhetnek az Ipoly-hidak. Nemcsak az Ipoly felső folyásán, hanem immár az alsó folyáson is. Lesz a hidaknak gazdája? Adjuk meg a választ, jöjjenek választani november 14-én a kedves olvasók, hiszen Önökről, a szlovákiai magyarokról és a magyarok jövőjéről van szó. A tét tehát óriási!

Felvidék Ma