A Matica Slovenská elnöke és ügyvezetője által jegyzett 2009. december 22-i, a magyarországi szlováksággal kapcsolatos nyilatkozatával összefüggésben a Szakállamtitkárság emlékeztet arra, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint a nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon részesei a nép hatalmának, államalkotó tényezők.
Az Alkotmány védelemben részesíti a nemzeti és etnikai kisebbségeket, biztosítja kollektív részvételüket a közéletben, saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük használatát, az anyanyelvű oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát. A kisebbségek alkotmányos joga, hogy – kollektív jogaik gyakorlása érdekében – választott önkormányzatokat hozzanak létre. A kisebbségi önkormányzatok a kulturális autonómia valós hatáskörrel felruházott intézményei. Hazánkban 1993 óta átfogó törvényi szintű szabályozás (1993. évi LXXIX. törvény) biztosítja a kisebbség egyéni és kollektív joginak érvényesülését, amelyet több más jogszabály egészít ki.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésében – a pénzügyi és gazdasági világválság körülményei kötött is – összköltségvetési szinten sikerült megőrizni a hazai kisebbségi közösségek támogatására szolgáló támogatásokat, ide értve az oktatásra, a kultúrára és a kisebbségi írott sajtó megjelentetésére vonatkozó forrásokat is. Ez a döntés azon az egyértelmű kormányzati szándékon alapul, hogy a kisebbségek ne legyenek elszenvedői a világválság következményeinek – sem politikai, sem támogatási értelemben. Reményeink szerint valamennyi szomszédos állam osztja ezt a megközelítést.

Magyarországon a kisebbségi oktatás pozitív diszkriminációban részesül, vagyis minden esetben több forrást biztosít erre az állam, mint a többségi oktatásban résztvevőknek. Ugyancsak kiemelt figyelmet fordít arra Magyarország, hogy a kisebbségi szempontból fontos hazai projektek, beruházások támogatásban részesüljenek uniós forrásokból is. Az első időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a hazai a kisebbségek országos számarányuknál sikeresebbek voltak például az oktatási pályázatokban. Ide tartozik az is, hogy részben ROP-os támogatásból újul meg a békéscsabai szlovák általános iskola és gimnázium. Az elmúlt néhány évben emelkedett az Országos Szlovák Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények támogatása, és bővült az országos önkormányzati fenntartásba adott intézményi kör: legutóbb például a sátoraljaújhelyi Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával és Diákotthonnal, amely intézmények működését a magyar költségvetés finanszírozza.

Örülünk annak, hogy támogathatjuk az Országos Szlovák Önkormányzat által indított ösztöndíj-programot, amelynek az általános iskolák végzőseit és tanáraikat kívánja ösztönözni abban, hogy a tanulók a hazai szlovák középiskolák valamelyikében folytassák tanulmányaikat, és annak is, hogy megkezdődött a pilisszentkereszti Szlovák Ház beruházása, amelyet mind a magyar, mind a szlovák kormány támogat anyagilag.

A Magyar Televízió kisebbségi műsorai kapcsán egyértelmű a kormányzati álláspont: az MTV-nek a jogszabályokban rögzített közfeladatait – így a hazai kisebbségek műsoraival kapcsolatos feladatokat – mindenképpen el kell látnia.

Miniszterelnöki Hivatal
Kisebbség- és Nemzetpolitikai Szakállamtitkárság

Felvidék Ma