Az összmagyar politikai döntéshozatal részesévé szeretné tenni a határon túli magyarságot a Jobbik, ezért Nemzetpolitikai Minisztérium felállítását tartja kívánatosnak – áll a magyarországi párt hírportálunkhoz is eljuttatott sajtóközleményében.

K Ö Z L E M É N Y

A Jobbik Magyarországért Mozgalom politikai horizontját nem az állam, hanem a nemzet határai szabják meg. A Jobbik megalakulása óta fontos feladatának tekinti az elcsatolt területeink magyarságának segítését, és a szülőföldön maradást támogató nemzetpolitikai programjának középpontjába a kettős állampolgárságot, a nemzeti önrendelkezést, valamint a hatékony magyar politikai és pénzügyi támogatás rendszerének megteremtését állítja.

A határon túli magyarságért viselt, Alkotmányban megjelenő felelősség érzését számos alkalommal vették semmibe a magyar kormányok éspártok, nemzetpolitikai síkon mindegyikük követett el vétségeket, súlyos mulasztásokat, sőt árulást is. A magyar külpolitikát – főként az elmúlt években – a hátrálás, megalkuvás és az EU-nak minden áron való megfelelési kényszer határozta meg, a határon túli magyarok ügye pedig számos esetben puszta kampánytémává züllött Magyarországon, mint ahogy történt ez nemrégiben a kettős állampolgárságról szóló fideszes törvénymódosítás beterjesztése, majd visszavonása kapcsán is. A levitézlett politikai elit pártjaival ellentétben a Jobbik nemcsak a választások közeledtével tartja fontosnak a határon túli magyarok ügyét, hanem megalakulása óta következetesen küzd a magyar közösségek megmaradásáért és jogaik kiteljesedéséért.

A gyalázatos eredménnyel végződő 2004-es népszavazás ötödik évfordulóján szeretnénk kiemelni programunkból: minden Kárpát-medencei magyart megillet – állandó lakóhelyétől függetlenül – a magyar állampolgárság; a saját törvényeiben ezt tiltó Ukrajnától pedig követelni kell a kárpátaljai magyarság kettős állampolgárságának engedélyezését. A Jobbik egységes magyar nemzetben gondolkodik, fokozatosan szeretné az összmagyar politikai döntéshozatal részesévé tenni a jelenlegi határainkon túl élő magyarságot, ezért meg kell vizsgálni a szavazati jog megadásának lehetőségét is!
Nemzetpolitikai Minisztériumot kell felállítani, amelynek feladata a határon túli magyarság problémáinak egységes, stratégiai alapú kezelése, az őket érintő döntéshozatali mechanizmusok megszervezése, irányítása és végrehajtása, valamint az e célra elkülönített kormányzati források elosztási feltételrendszerének meghatározása és a folyósítások ellenőrzése.

Szávay István
a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinet elnöke