Saját éves külügyminiszteri munkáját, benne a legnagyobb kihívásokra adott válaszokat értékelte az aktuálne.sk internetes újságban Miroslav Lajčák. A miniszter lényegében elégedett Szlovákia minden elért eredményével, kizárólag Budapest magatartása és a várható kormányváltás utáni viszonyok aggasztják.
Lajčák kifejti az interjúban, hogy a pénzügyi és gazdasági világválság kezelésében fontos szerep jutott a diplomáciának, hiszen Szlovákia gazdasága rendkívüli mértékben nyitott. Tárcája olyan elemeket kínált a kormánynak, amelyeket hasznosítani lehetett a válságkezelésben. Személy szerint neki sikerült megszüntetnie a vitákat a külügy és a gazdasági minisztérium között a külkereskedelem terén úgy, hogy pragmatikusan keresték a jó megoldásokat, nem a hatáskörökön veszekedtek. Ez sikerekhez vezetett.
Nem tartja viszont sem jónak, sem szerencsésnek a szlovák-magyar kapcsolatok alakulását. Lajčák szerint a Szlovák Köztársaság megalakulása óta rossz a két ország viszonya, ez hol nyíltan látható, hol burkoltabb, de igaz. A kapcsolatok minősége nem függ attól, ki van kormányon Budapesten és Pozsonyban. A külügyminiszter nem számít arra, hogy ezen a téren belátható időn belül kedvezőbb fordulat következik be. Lajčák szerint az általános államközi viszony légkörét az fogja meghatározni, milyen szerepet játszanak majd a kapcsolatokban azok a kérdések, amelyeket másként ítél meg a két ország és a jövőben sem fognak a különböző nézetek egymáshoz közelíteni.
Az utolsó fél évet Lajčák nagyon nehéznek és kellemetlennek tartja, mind Magyarország, mind Szlovákia kárt szenvedett a történtek miatt. „Nagyon sok, nagyon kemény szó hangzott el a mi címünkre – fogalmazott Lajčák –, pedig ezek nem tartoznak az EU- és NATO-szövetséges országok szótárába.” Hiába akar objektív és önkritikus lenni, a támadások Budapestről érték Pozsonyt, és nem fordítva. Személy szerint a kölcsönös viszony ésszerű alapokra terelését szeretné elérni a parlamenti választásokat követően, mert az új kormányoknak – tetszik, nem tetszik – tárgyalóasztalhoz kell ülniük és meg kell fogalmazniuk, milyen kapcsolatokat akarnak építeni a jövőben. „További négy éven át nem folytatódhat az, ami az idei nyarat és őszt jellemezte – mondta Lajčák. – Ráadásul az is világos mindenki számára, hogy a rossz viszony rengeteget ártana Szlovákia és Magyarország nemzetközi megítélésének, sőt a létfontosságú regionális vagy állami érdekek kölcsönös védelmezésének is.”
A kapcsolatok megromlásában elkövetett esetleges szlovák hibákat elutasítja. Leszögezi ugyan, hogy a viszony mindig két fél ügye, tehát a rossz viszony is kettőn múlik, de szerinte Budapestnek abba kellene hagynia, hogy folyton az SNS kormánytagságára hivatkozzon, ha viták merülnek fel. „Mióta én tisztségben vagyok, semmi olyasmiről nem tudok, amivel az SNS a kölcsönös államközi viszonyt rontotta volna. Ezzel szemben mi mindent mondott rólunk a másik oldal a nürnbergi törvényektől kezdve a rasszizmus, a holokauszt, a népirtás, a fasizmus vádjáig abban a gyűlöletkampányban, amelyet az Európai Parlamentben ellenünk indítottak. Ennek alapján komoly aggályaim vannak a magyar társadalom állapota miatt, amiatt, ahogyan a magyarországi média, értelmiség, civil társadalom barométerszerepét betölti. Nem vettem észre, hogy bárki is tükröt tartott volna ennek a kampánynak, inkább azt tapasztaltam, minden szereplő részéről versenyfutás kezdődött, hogy ki tud bombasztikusabb, bírálóbb szavakat megereszteni Szlovákia címére. Pedig itt nem csupán Szlovákiáról van szó, hanem arról, hogy tudatosítjuk-e: a mi társadalmunk teljesen más. Nem tartom lehetségesnek, hogy mindenki ugyanazt szajkózza, és ne legyen egyetlen józan hang se, amely azt mondaná: álljunk meg egy pillanatra, térjünk észhez és vegyük számba a tényeket is” – fogalmazta meg aggályainak lényegét a miniszter. Munkáját ezért is értékeli úgy, hogy a gazdasági válságkezelésben könnyebben és jobban haladt, mint a magyar-szlovák viszony normalizálásában. A válságkezelést együtt csinálta mindenki, a magyar-szlovák viszonyban azonban különútra tévedt a két ország, így sok energiát vont el, míg Pozsony megérttette partnereivel, hogy mi is történik valójában, és a minimálisra tudta csökkenteni azt a kárt, ami az ország tekintélyét érte.

Aktualne.sk, Felvidék Ma, -gyr-