Miron Zelina, ismert pszichológus és pedagógus szerint egyre több szülő gondolkodik el azon a lehetőségen, hogy gyermekét nem hagyományos, hanem úgynevezett alternatív iskolába íratja. Ezek a típusú iskolák az egyéni személyiségfejlődésre helyezik a hangsúlyt, és a tárgyi ismeretek átadása mellett a nevelés fontosságát is kiemelik.

 

Miron Zelina azon a véleményen van, hogy az ország oktatásügyének egészében véve jót tenne, ha minél több alternatív intézmény várná az iskolaköteles gyermekeket. Ugyanakkor nagyon oda kell figyelni arra is, hogy ezek az alternatív iskolák ne essenek túlzásokba, az úgynevezett egyéni szabadságot illetiően, és nem szabad teret engedni az áltudományos nézeteknek. A pszichológus szerint számos, az alternatív iskolákban alkalmazott módszert a hagyományos iskolák is átvesznek, mivel egyre több pedagógus érzi szükségét annak, hogy személyesebb kapcsolatot alakítson ki tanítványaival.
Szlovákiában több olyan alternatív iskola is működik, melyek a hagyományos oktatási intézményektől eltérően, igyekeznek minél személyesebb kapcsolatot kialakítani a rájuk bízott gyermekekkel, sőt, személyre szabott tantervet készítenek. A legismertebb ilyen típusú iskola a Waldorf, de találunk montessori, daltoni vagy éppen rogersi elveken működő iskolákat is.
Az Aktuálne.sk portál tudósítója a pozsonyi Waldorf-iskolába látogatott el, ahol az egyik pedagógust, Marián Czérét szólaltatta meg. A pedagógus elmondta, hogy a hagyományos tantárgyak – fizika, kémia, földrajz, természetrajz stb. – mellett olyan speciális tantárgyaik is vannak, mint például a formarajz vagy az euritmia, ami egyfajta mozgásművészet. További nagyon fontos jellemzője a Waldorf-iskolának, hogy a tanulók nem kapnak osztályzatot, legalábbis kezdetben nem, csak később, a nyolcadik és a kilencedik évfolyamban.
Miron Zelina szerint a pozsonyi Waldorf-iskola eredményei jók. „Összességében elmondható, hogy azok a hetedikesek és nyolcadikosok, akiknek felmértük a tudásszintjét, hasonló eredményeket értek el, mint az állami iskolákba járó társaik, ugyanakkor nagyobb az önbizalmuk, az alkotókészségük és sokkal kreatívabbak” – mondta el a szakember.
A gyermek mint egyéniség és annak fejlesztése a rogersi pedagógia egyik alapeszméje. Ezt próbálja a gyakorlatba átültetni a Tátrai Alternatív Iskola, mely Poprádon működik. Ez az iskola, a világon másutt működő többi rogersi iskolával együtt, a gyermek erkölcsi nevelésére helyezi a hangsúlyt, arra, hogy miként tudja a lehető legjobban megoldani a konfliktushelyzeteket és kezelni belső emócióit. Mindenképpen a gyermek a fontos, és csak másodsorban a tárgyi ismeretek, összegezte Zelina a rogersi iskola lényegét.
Dunaszerdahelyen működik az ország egyetlen, daltoni elveken alapuló iskolája. Az iskola a gyermekekhez való egyéni hozzáállásra helyezi a hangsúlyt. Ennek megfelelően minden tanuló részére egyéni programot dolgoznak ki, egy hónapra előre, ahol megnevezik az elérendő célt. Ez valamennyi tantárgy esetében így van. A tanítás az egyéni tempó figyelembe vétele mellett zajlik, mialatt a pedagógus a csoportos és az individuális módszert egyaránt kihasználja.

aktuálne.sk, Felvidék Ma, tt