A Velencei Bizottság háromtagú küldöttsége szlovákiai tárgyalássorozatának első napján találkozott a Magyar Koalíció Pártjának vezetőivel is, Csáky Pál elnökkel és Berényi József elnökhelyettessel. A Velencei Bizottságot még novemberben kérte fel a szlovák kormány az államnyelv védelméről szóló jogszabály véleményezésére.

Fontosnak tartjuk, hogy folytatódik az európai dialógus. Kifogásainkat felvázoltuk, elmondtuk, hogy a nyelvtörvény megváltoztatása nélkül nem lehet megerősíteni a kisebbségi nyelvhasználatot Szlovákiában – nyilatkozta Csáky Pál a találkozót követően. A bizottság tagjainak tájékozottságát illetően az MKP elnöke úgy véli, külföldi jogászoktól nem igazán lehet elvárni, hogy ismerjék a belső szlovák jogrendet. Ezért is fontos, hogy most releváns és pontos információkhoz jussanak, hogy ezekre támaszkodhassanak majd, ha fogalmazzák ajánlásukat – mondta a pártelnök. Csáky Pál egyébként úgy véli, nem az EBESZ véleménye a legmeghatározóbb, mert a nyelvtörvény ügyében elsősorban az Európa Tanács hivatott véleményt mondani. Az MKP elnöke szerint nagyon fontos lesz a Velencei Bizottság állásfoglalása, mert az EBESZ főbiztosa alábecsülte a nyelvtörvény ügyét. Emellett az EBESZ standardjai, és  elvárásai – amihez Knut Vollebaek hivatala hasonlította a szlovák államnyelv védelméről szóló szabályozást – sokkal alacsonyabb rendűek, mint az ET dokumentumai. És az Európa Tanács tanácsadó testületének, a Velencei Bizottság állásfoglalásának fontosságát erősíti az is, hogy Szlovákia ratifikálta a nyelvi kartát, ezt senki nem kényszerítette az országra. A szlovák parlament mondta ki, hogy konkrét formában elfogadja a kisebbségi nyelvek használatáról szóló rendszert. Tehát Szlovákiát az Európa Tanács a saját maga által elfogadott dokumentumok alapján tudja ellenőrizni. Az MKP nemcsak a saját elemzéseit, hanem más szakértők véleményét, összesen kilenc dokumentumot adott át a bizottságnak.
 
Felvidék Ma, mj