A Holokauszt Emlékközpont Auschwitz felszabadulásának 65. évfordulója alkalmából felhívást tesz közzé a vészkorszakkal kapcsolatban még fellelhető korabeli iratok, tárgyak, fényképek összegyűjtése és megóvása érdekében.

 

 

Több mint fél évszázad múltán a holokauszt túlélői közül már csak nagyon kevesen vannak közöttünk. Félő, hogy a fiatalabb generációk sok esetben veszni hagyják a múlt feltárása szempontjából becses egyéni, családi emlékeket. Ezért arra kérjük a magyarországi vészkorszak idején, a második világháború előtt és alatt faji, etnikai és/vagy politikai üldöztetést(munkaszolgálat, gettó, deportálás, kényszermunka, kifosztás és más bűncselekmények) szenvedetteket, illetve örököseiket és hozzátartozóikat, hogy az időszakkal kapcsolatos korabeli irataikat, tárgyaikat, fényképeiket, naplóikat, visszaemlékezéseiket, feljegyzéseiket vagy azok másolatát bocsássák a Holokauszt Emlékközpont gyűjteményének rendelkezésére.
A holokauszttal kapcsolatos személyes emlékek és dokumentáció megőrzése az egyik legfontosabb záloga annak, hogy a népirtás, az 1944-es nemzeti tragédia emléke ne merüljön feledésbe.
A Holokauszt Emlékközpont az átadott dokumentumokat megőrzi, gondoskodik állaguk megóvásáról, és arról, hogy azok kizárólag tudományos és oktatási-ismeretterjesztési céllal kutathatóak, tiszteletben tartva az adományozó rendelkezéseit, egyéni igényeit.

További információ:

Csősz László
történész, gyűjteményvezető

 Holokauszt Emlékközpont
1094 Budapest, Páva u. 39.
Tel.: (+36-1) 455 33 13
E-mail:
lcsosz@hdke.hu
Web: www.hdke.hu