Az Európai Parlament kedd éjjel vitatta meg Bauer Edit néppárti és Anna Hedh szocialista képviselő közös határozati javaslatát, illetve a Bizottsághoz és a Tanácshoz intézett szóbeli kérdéseiket. A vitában részt vevők egybehangzóan rámutattak arra, hogy az emberkereskedelem a modern rabszolgaság megnyilvánulása: nőket, gyerekeket és férfiakat tartanak embertelen körülmények között, szexuális szolgáltatásokra, kényszermunkára és koldulásra kényszerítve őket. Ezen kívül Európában is előfordulnak a szervkereskedelem esetei.

 

Annak ellenére, hogy évente több százezerre tehető az emberkereskedelem áldozatainak száma Európában, a közvélemény marginális kérdésként kezeli a jelenséget, alábecsülve a súlyát és következményeit.
Az emberkereskedelem elleni harc két kulcseleme az áldozatok védelme és a kereslet letörése. Bár az áldozatok védelmére vonatkozó irányelvet már ideje volna felülvizsgálni és korszerűsíteni, még a 2009 őszére várt első értékelő jelentése sem látott napvilágot. Az áldozatok védelme azért is fontos, hogy ezáltal biztosítsák az együttműködésüket: hisz az áldozatok segítsége nélkül a bűnbandákat sem sikerül felgöngyölíteni, ahogy ezt az Europol vezetősége is megerősítette.
Bauer Edit a kereslet csökkentésének fontosságát is hangsúlyozta. Az emberkereskedelemnek, mint minden kereskedésnek, van piaca, és éppúgy vonatkoznak rá a kereslet és kínálat szabályai, mint más piacokra. A figyelem általában a kínálati részre irányul, a keresletről gyakran elfeledkezünk. „Pedig amíg a keresletet nem sikerül letörnünk, addig nem lesz eredményes az emberkereskedelem elleni harc” – mondta a képviselő asszony. Kiemelte, hogy mennyire szükséges és fontos az egyes politikák koordinálása, hisz enélkül nem megfelelő az információáramlás.
Égetően nagy szükség van az emberkereskedelem elleni harcról szóló irányelvre, amelynek kidolgozását Jacques Barrot leköszönő főbiztos tavaszra ígérte.
A vita során a spanyol elnökség nevében Lopez Garrido miniszter elmondta, hogy elnökségük alatt továbbra is prioritás lesz az emberkereskedelem elleni harc, és külön figyelmet fognak szentelni az EU-ba kíséret nélkül érkező gyermekek helyzetének.
Az új Bizottságban Malmström svéd főbiztos lesz az emberkereskedelem elleni harc új eszközei kidolgozásának felelőse. Meghallgatása során Bauer Edit kérdésére, vajon számolnak-e egy EU-s emberkereskedelem elleni koordinátori poszt létrehozásával, egyértelmű igennel válaszolt. Bauer Edit szerint ez azért kulcsfontosságú, mert az uniós politikák koordinálása nélkül nem lehet hatékony a bűnözők elleni fellépés.
 
 
Felvidék Ma