Ma lesz a 2009. december 9-én, munkába menet, a kötelessége teljesítése közben elhunyt Prof. Dr. Zachar József, az MTA doktora, hadtörténész, nyugállományú ezredesnek a temetése a Csepeli temetőben. A szaktársak mint a Rákóczi-szabadságharc és a napóleoni háborúk rendkívüli kutatóját veszítették vele, de kiváló ismerője volt magyarságunk egész történelmének.
Halála mindannyiunkat váratlanul ért. A felvidéki magyarok ismerték Zachar professzor tevékenységét: Élvezetes és tárgyilagos előadásai vonzották a történelemünk iránt érdeklődő hallgatóságot. Október elején még együtt voltunk Udvardon az aradi vértanúk megemlékezésén, ahol ő tartotta az emlékbeszédet. És két hónap múlva, 66 éves korában utolérte őt a halál. Csepelen született, ott végezte az általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait is. Majd az ELTE Bölcsésztudományi Karán történelmet, német nyelvet és irodalmat tanult. Az egyetemi tanulmányok befejezte után a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán kapott tanári állást. Annyira elkötelezte magát a hadtörténelemnek, hogy nyugdíjaztatásáig a Magyar Honvédség kötelékében szolgált. Tudományos főmunkatársa volt a Hadtörténeti intézetnek, később a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bécsben működő Állandó Magyar Levéltári Kirendeltség vezetését bízták rá. Neki köszönhető, hogy tömérdek magyar vonatkozású történelmi dokumentum hazakerült, illetve lett tudományosan feldolgozva. Magyarországra való visszatérése után a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos helyettesévé nevezték ki. Nyugdíjaztatása után sem hagyta abba a tudományos és pedagógiai munkásságot. Az egri Eszterházy Károly Főiskola tanáraként részt vett a fiatal történészek nevelésében. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület alapító tagjaként, tíz évig elnökként irányította az egyesület tudományos tanácsát. Az egyesület által kezdeményezett történelem-tanár továbbképzés keretén belül, előadásaival ösztönözte a kárpát-medencei fiatal tanárokat a tárgyilagos magyar történelem-oktatásra. Több tucat tudományos munkája jelent meg magyar, német és francia nyelven. Mi több a szlovák és cseh történészek is gyakran hivatkoznak kutatási eredményeire. Bár az utolsó munkái – „A mi huszadik századunk” és az „Egy az Isten, egy a Nemzet” – tudományos körökben vihart kavartak, a szakszerűséget és az enciklopedikus tudást senki nem vonhatja meg tőle. Tudományos munkásságát számos magyar és külföldi kitüntetés, díj fémjelzi. A Magyar Honvédség Zachar professzort a saját halottjának tekinti. Földi maradványait 2010 január 6-án katonai tiszteletadással, a római katolikus szertartás szerint helyezik örök nyugovóra a Csepeli temetőben.

Csámpai Ottó, Felvidék Ma