A Pázmaneum Társulás felhívja a felvidéki magyar katolikus plébániákat és imaközösségeket, hogy csatlakozzanak a január 18-ára meghirdetett Nemzeti Imanaphoz. Ezen a napon, Árpád-házi Szent Margit ünnepén engeszteljünk a Felvidék különböző magyarlakta egyházközségeiben, lélekben egybeforrva magyar nemzetünk lelki megújulásáért! Kérjük az imaszándékhoz csatlakozó egyházközségeket, imacsoportokat, jelezzék, hol tartanak engesztelő szentmisét vagy imaórát a Nemzeti Imanapon! A csatlakozók névsorát és az engesztelő Imanapról beküldött beszámolókat honlapunkon folyamatosan közöljük.

A Nemzeti Imanapra kiadott imádságok és bővebb információk megtalálhatóak a www.zarandok.hu honlapon.

Felvidék Ma