A Kassai Magyar Tannyelvű Középfokú Ipariskola és Kereskedelmi Akadémia, ismertebb nevén Kassai Ipari – kassai székhelyű iskola Szlovákia keleti és középső régiójának magyar nyelvterületén, a legnagyobb tapasztalatokkal rendelkező, magyar anyanyelven oktató, és a maga nemében egyedüli, amely az ISO 9001-es minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkezik.

Fenntartója a Kassai Megyei Hivatal. Az iskola mai neve azonban már csak – Szakközépiskola.

Az iskola küldetése, hogy szakmailag és emberileg olyan gépészeti, villamossági és közigazgatási középkádereket képeznek, akik megállják a helyüket a korszerű gépek és villamos berendezések mellett, avagy a közhivatali és vállalkozási szférában egyaránt, és akár vezető posztokat is be tudjanak tölteni. Ha ma megnézzük a Felvidék településeit, a szlovák gazdasági szféra vállalkozásait, a kis- és középvállalatokat, az ország közigazgatási intézményeit, a magyar közösségek intézményeit, a regionális önigazgatást, a civil szektor szervezeteit, elmondható, hogy sok helyen számos kassai „iparista” tölt be magas vezetői posztokat. Vezérigazgató, hivatalvezető, egyetemi rektor, iskolaigazgató, kórházigazgató, műszaki vezető, polgármester, politikus, akár parlamenti képviselő – hosszan sorolhatnánk azokat a vezetői beosztásokat, ahol iparisták töltenek be vezetői állásokat. Büszke lehet ezekre a volt diákokra az iskola. Ámbár a tanulás, a taníttatás sok szülőnek manapság is gondot okoz, sok családban hiányzik az anyagi háttér.

Pro Ipari Nonprofit Közalapítvány – közalapítvány a kassai magyar iparisták támogatására. A közalapítványt még 2003 tavaszán Köteles László, az MKP parlamenti képviselője hozta létre, mint volt iparista. Az alapító egyhavi képviselői fizetésével teremtette meg az alaptőkét, s a Kassai Kerületi Hivatal által kiadott alapító levél értelmében egy háromtagú kuratóriumot kért fel az alapítvány irányítására: Bárány Jánost, az iskola akkori igazgatóját, Kalász Ferencet, az iskola mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége elnökét és Zborai Imrét, képviselői munkatársat, az iskola egykori diákját. A közalapítvány célja a nehéz szociális helyzetben élő tanulók anyagi támogatása. Az alapítvány gondnoka Lučai Jolán, az iskola alkalmazottja.

Az iskola honlapján is sokáig olvasható volt az alapítvány eddigi tevékenysége. Köteles László, parlamenti képviselő folyamatos hozzájárulásával és a személyi jövedelemadó 2 %-os felajánlásaiból a közalapítvány például a 2003/2004-es tanévben 30 diákot támogatott összesen 27 800,- Sk értékben, a 2004/2005-ös tanévben 23 diákot támogatott összesen 36 800,- Sk értékben, a 2005/2006-os tanévben pedig 53 diák kapott támogatást 38 700.- Sk értékben. A parlamenti képviselő a közelmúltban 350,- € pénzösszeget utalt át a közalapítvány számlájára. A közalapítvány kuratóriuma ezúttal is kéri az egykori iparisták nagy családját és mindazokat, akik értelmét látják a további munkának és ennek a nemes célnak, hogy ilyen formában is segítsék az iskola nehéz szociális helyzetben levő tanulóit. Köteles László, a közalapítvány alapítója és a kuratórium tagjai az iskola diákjai nevében is köszönik az adományozók hozzájárulását és a támogatás bármilyen formáját. Az OTP-nél vezetett közalapítvány bankszámlaszáma: 0006437000 / 5200. Erre a számlaszámra bárki küldhet támogatást, aki ezt a nemes célt sajátjának érzi, és ily módon tudja támogatni a nehéz szociális helyzetben élő diákokat.

Az alapító a közelmúltban kéréssel fordult a Szakközépiskola mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Alapszervezetének vezetőségéhez, hogy Kalász Ferenc, a Szülői Szövetség alapszervezetének egykori elnöke helyett, alanyi jogon delegálja a közalapítvány kuratóriumába az iskola mellett működő Szülői Szövetség mindenkori elnökét. Egyben felkérte a kuratórium tagjait, hogy a közalapítvány Alapszabálya értelmében, néhány év kihagyás után, folytassák munkájukat, folytassák a közalapítvány működését. A kuratórium új tagja Nagy Ágnes lesz, az iskola mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Alapszervezetének jelenlegi elnöke. Nagy Ágnes az alapítvány létrejöttét és további működését nemes cselekedetnek tartja: „Köteles László, parlamenti képviselő önként, senkitől sem ösztönözve ajánlotta fel egykori alma materének ezt a támogatási formát, amely minden bizonnyal ismét teljesíteni fogja küldetését. A támogatásnak ezt a formáját osztatlan elismeréssel méltatják mindazok, mert az alapítvány éppen azokat célozza meg, akik szerény anyagi helyzetük miatt alig képesek fedezni tanulmányaik költségét. A Pro Ipari alapítvány esélyt nyújt a tehetséges, de szerény anyagi körülmények között nevelkedő fiataloknak. Hiszem, hogy ez a nemes gondolat iskolánk mindennapjainak részévé formálja ki magát. A már több mint harminc éve érettségizett Köteles László hagyományos ragaszkodása iskolájához legyen ösztönző példája a követük számára.”

Napjainkban az ipari parkok létesítése, az elektronikai cikkek elterjedése, a bővülő kereskedelem és a nemzetközi kapcsolatok kiszélesedése jelent kihívást, amelyre a kassai iskola korszerű választ tud adni: gépészeti, elektrotechnikai és közgazdasági középfokú osztályaiban, érettségi utáni hároméves felsőfokú szakképzéssel gépészeti és logisztikai szakon. Tanulói a speciális szakismeretek mellett idegen nyelveket is tanulhatnak, képesek két idegen nyelven kommunikálni, ami nagymértékben elősegíti érvényesülésüket az élet minden területén. A végzős tanuló képes az egyetemi továbbtanulásra. A képzést jól felszerelt műhelyekben, szaktantermekben, modern számítástechnikai eszközökkel, mintairodával és új CNC és 3D mérőberendezésű műhellyel is biztosítják. A kikapcsolódást, illetve a sokoldalú művelődést szakkörök, sportolási lehetőségek, és gazdag könyvtár teszi lehetővé. Valamennyi érdeklődőt saját kollégiumában tudnak elhelyezni. E sorok írója, az ipariskola egykori diákja is arra ösztönzi a magyar alapiskolák végzős tanulóit, hogy tanulmányaik folytatására válasszák ezt az iskolát. Az iskola jó hírneve és az iskola múltja erre rászolgált. A Pro Ipari Nonprofit Közalapítvány segíteni fogja a nehéz szociális helyzetben élő tanulókat.

Felvidék Ma, Zborai Imre