December végén jelent meg a hetényi református gyülekezet kiadásában a hetényi gyermekek hanghordozója, amely imádságos énekeket tartalmaz és a Követem a pásztor lábnyomát címet kapta.
Hiánypótlónak nevezhető, hiszen a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyházban ehhez hasonló tartalmú, gyermekek számára készített lemez még nem jelent meg. Valósággá vált Écsi Gyöngyinek, a hetényi gyülekezet lelkipásztorának négy évvel ezelőtt megfogant, lemezkiadatásra irányuló gondolata. A feladat nem volt egyszerű, hiszen össze kellett gyűjteni, majd rendszerezni és megfelelő sorrendben összerakni a gyermekek ajkáról elhangzó imádságokat.
Écsi Gyöngyi (férjével, Palcsó Attilával) hét évvel ezelőtt került a Hetényi
Református Egyházközségbe. Azóta a gyülekezetben megforduló gyermekek sok-sok éneket tanultak meg egy-egy foglalkozás keretében, a hittanórákon vagy a vasárnapi iskolában. Igaz, hogy a lemezkiadás legfőbb célja az volt, hogy a gyülekezet gyermekközössége jusson hozzá az imádságos énekekhez és otthon is hallgathassa
azokat, de ez a hanghordozó missziói jelleggel is bír, hiszen a lelki megerősítést – vagy akár az énektanítást – más közösségekben is segítheti. A lemez egy reggeli imával kezdődik, és egy esti imával zárul. A harmincnégy zenei anyag között több asztali imádság is található, valamint olyan énekek, amelyeket ma is énekelnek a
gyermek-istentiszteletek vagy az ifjúsági bibliaóra keretében (Az Úr van itt, Találkozni jöttem Veled, Istenben bízom, Magasztalunk, Megkötöm magamat, Maradj velem). A lemez borítójának rajza pedig a gyülekezet gyermekeinek a keze munkáját dicséri.A lemez nemcsak a gyerekeknek lehet hasznos időtöltés, hanem a felnőtteknek is sok örömet szerezhet.

Reformata, Kálvinista Szemle 2010/2