Az immár hagyományosan megrendezett ifjúsági találkozóra több mint 160 fiatal érkezett a téli időjárás nem könnyű útviszonyai ellenére is. Február 13-án, szombaton az érsekújvári Marana Tha énekeseinek imákkal és szentírási idézetekkel gazdagított zenés áhítatával kezdődött a program a somorjai római katolikus plébániatemplomban.
Mivel különféle egyházközségekből érkeztek a résztvevők, egy ismerkedési játék adott lehetőséget arra, hogy többet megtudjanak egymásról. Majd a magyarországi P. Puskás R. Antal pálos atya előadásában a helyes önismeretről, a saját személyiség elfogadásáról, és a hivatás szeretetben gyökerező vállalásáról hallhattak gazdag gondolatokat a jelenlevők. A délelőtt további részében három helyszínen zajlottak fakultációk, mindenki saját kedve szerint választhatott közülük. Mózes Endre tanár Biblia és irodalom címmel tartotta beszélgetését. Nagy Péter komáromi káplán a fiatalokat érintő erkölcsteológiai kérdésekkel foglalkozott, míg Molnár Tamás somorjai káplán az életszentségről és a magyar szentekről beszélt, különösképpen kiemelve a XX. sz. példás alakjait.

Ezt követően a helyi művelődési házban került sor az ebédre, amelyet a somorjai hívek nagylelkű vendégszeretetének köszönhettek a találkozó résztvevői. Néhány közösségi játék után a program a templomban folytatódott szentségimádással, amelyet Balogh Károly perbetei plébános vezetett, szentgyónási lehetőséggel, majd az ünnepi szentmisével, amelyet a pálos Antal atya mutatott be oltártestvéreivel együtt. Az ifjúsági nap programja a Budapestről érkezett Csiszér László és barátainak koncertével fejeződött be, akiknek fellépését a nádszegi énekkar tette színesebbé.
„A világnak Krisztus kell” – hangzott el több alkalommal a nap folyamán a rendezvény jelmondata. Ez a találkozó is bizonyítja, a világnak, a kereső embereknek, a fiataloknak kell Krisztus. Szükség van Krisztusra, mert csak ő tud az életnek igazi értelmet adni, ő tud az élethivatáshoz erőt adni, ő tud megbocsátani, az ő jelenlétében válnak szebbé még az embertársi kapcsolatok is…

A rendezvény szervezői, úgy a Somorjai Római Katolikus Plébániahivatal, mint a Keresztény Ifjúsági Közösségek illetve a Gábriel Polgári Társulás hálás köszönetüket fejezik ki a Mindenhatónak, de minden jószándékú segítőkész embernek is, lelkiatyáknak, előadóknak, énekkaroknak, a somorjai ifjúsági közösség tagjainak, akik a napi program zökkenőmentes lebonyolítását segítették, de ugyanúgy a híveknek is adományaikért és munkájukért!
Legyen ez az ifjúsági nap gyümölcsöző a hazatért résztvevők lelki életében, és az együtt eltöltött nap élménye buzdítsa őket következő találkozásra is…

Felvidék Ma, S.K.