Ján Slota, az SNS elnöke nyilvánosan vitázna Csáky Pállal, az MKP elnökével. Beszélni akar saját vagyonáról, valamint az MKP szlovákellenes politikájáról. Csáky elutasította a kihívást. – Ennyi a sajtóhír, amely a szlovák tévécsatorna egyik politikai vitája után keletkezett.
Magam is kíváncsi lettem, hogyan értékelik ezt a hírt az emberek. Egyik felvidéki honlapunkon aztán megindult az esetleges vita vitája. Volt, aki biztatta a Csákyt, fogadja el a kihívást. Volt, aki egyenesen lovalta a politikusunkat, „aki A-t mond, mondjon B-t is”. Mások gyávának, szájhősnek tartották, aki kritizál, aztán gyáván visszautasítja a kihívást. Voltak humoros hozzászólások, akik ötletet adtak, mivel lehetne a Slotát igazán felbőszíteni. Számomra azok a hozzászólások tetszettek, akik reálisan értékelték a hír értékét, és látták benne Ján Slota igazi szándékát. Ami nem más, mint újra a mi kárunkra, láttatni magát a képernyőn.
Lehet, és kell vitatkozni közös dolgainkról, főleg arról a feszültségről, amely a két nép, a magyarok és szlovákok között keletkezett, a mélynemzeti szlovák kormány felállása (2006) és ténykedése óta. Viszont, most a parlamenti választások közeledtével, és Slotával, ez csak olaj lenne a tűzre, amely egy célt szolgálna, felheccelni a szlovák oldalon azokat a „szunnyadó” nemzeti érzelmű választókat, akiknek mindegy mit mond a Slota, csak a magyarokat bántsa. Erre pedig semmi szükség. Éppen elég írás, jegyzet, nyilatkozat táplálja ezt az undorító torzsalkodást naponta a szlovák médiákban. Ez viszont nem jelentheti azt, hogy politikusaink ne mondjanak véleményt Slotáék ténykedéséről. Ne láttassák, milyen összefüggés van a nemzeti érzelmük és a pénztárcájuk között. Azt, hogy az ő nemzeti érzelmük egyre agresszívabb. Túl lép azon a határon, amely természetes része a nemzeti hovatartozásnak, a büszkeségnek, az ősök tiszteletének. Annak a pozitív érzésnek, amely mások iránt is tiszteletre és megbecsülésre sarkall, nem gyűlölködésre, vagy amit újabban tapasztalhatjuk, a másik nép teljes beolvasztására saját etnikumukba. Ez a szándék érződik már Slota kihívásának szövegében is, amikor arra utalt, hogy az MKP szlovákellenes politikát folytat. Ők, szívesen keverik össze a Slota-ellenességet a szlovákellenességgel! Előszeretettel glorifikálják tevékenységüket, úgy adva el a közvélemény előtt, mint egyedüli óvó és nemzetmentői szerepvállalás. Pedig lassan mindenki tudja, hogy a szlovák politikában ezzel a szereppel még mindig átlagon felül meg lehet élni. Amíg ez így lesz, addig minden alkalmat meg fognak ragadni, hogy a magyart, mint ellenségképet a köztudatban tartsák. Ezért jött a „kegyes” vitára szóló felhívás is. Most viszont, semmi szükség, még rátenni egy lapáttal Slota ismert, beteges magyarellenességére
Értelmes, esetleg hasznos vitát folytatni, csak a szlovák demokratikus pártokkal lehet, és ott sem könnyű eredményt elérni. Velük viszont – a közös jövőnk érdekében – vitázni kell!

Mosoni Dénes