A Focus ügynökség februárban közvélemény-kutatást végzett a Hospodárske noviny megbízásából, melyből kiderül, hogy a lakosság többsége elégedetlen a Fico-kormány válságellenes intézkedéseivel. Ugyanakkor a 2009 szeptemberében végzett, hasonló célú felmérés akkori eredményeihez képest valamennyire csökkent az elégedetlenkedők aránya. Míg a tavalyi felmérésben a megkérdezettek 28%-a „nagyon jó”-nak illetve „inkább jó”-nak mondta a kormány válságellenes intézkedéseit, addig a februári közvélemény-kutatás során már a válaszadók 36%-a nyilatkozta ugyanezt. Teljes mértékben elégedetlen volt a kormány válságellenes intézkedéseivel a 2009-ben megkérdezettek 63%-a. Mostanra ez az arány 57%, tehát a többség szerint nem megfelelőek a kormány reakciói a globális válságra.
Martin Slosiarik elemző szerint valószínűleg azért lettek rosszabbak a tavalyi felmérés eredményei, mert akkor több ágazatban is, főleg az építőiparban és a mezőgazdaságban, tömeges elbocsátásokra került sor.
A Polis Slovakia közvélemény-kutató ügynökség vezetője, Ján Baránek a felméréssel kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy az eredmény a kormány számára nem igazán jó hír, még akkor is, ha a tavalyi felméréshez képest 7%-kal több azok száma, akik inkább elégedettek a kormány válságellenes intézkedéseivel.
Érdekes eredménye a felmérésnek, hogy a leginkább elégedetlenek közé a magyar nemzetiségű válaszadók tartoznak. 81%-uk ugyanis „nagyon rossz”-nak illetve „inkább rossz”-nan tartja a kormány válságellenes intézkedéseit. Slosiarik szerint ennek az lehet a magyarázata, hogy Dél-Szlovákiában az építőiparban és a mezőgazdaságban jóval többen veszítették el munkájukat, mint az ország más régióiban.
HN, Felvidék Ma, tt