Március elsején a komáromi Lélekharang Polgári Társulás vendége volt Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, aki Helyünk a világban c. könyvét mutatta be népes közönségének a Selye János Gimnázium dísztermében. A történész professzor, az Antall-kormány tagja ugyanis Martonyi Jánossal és Csaba Lászlóval együtt könyvet írt az utóbbi két évtized magyar külpolitikájának hátterét felvázolva. (Martonyi János jogász az Orbán-kormány idején irányította a külpolitikát, Csaba László közgazdász pedig ismerője a világgazdasági folyamatoknak.)

Jeszenszky Géza már előadása bevezetőjében hangsúlyozta, hogy az Éghajlat Kiadó gondozásában megjelent kiadvány legfőbb célja: tájékoztatni az érdeklődő olvasót a magyar külpolitikusok mozgásteréről és cselekvési lehetőségeiről a rendszerváltás utáni két évtizedben. Eloszlatni az eseményekkel kapcsolatban kialakult homályt, és ábrázolni, milyen körülmények között történhet a huszonegyedik században a magyar külpolitizálás. A vendég természetesen a szlovák-magyar kapcsolatok jövőjéről is kifejtette véleményét az idei parlamenti választások figyelembe vételével. A szakember úgy véli, hogy a közeljövő aligha hoz változást a két ország kapcsolatában, de reméli, hogy később javulhat a helyzet, s ezt ő maga is nagyon szeretné. A történelem alakításában kulcsszerepet játszhat a két ország népe – mondta Komáromban Jeszenszky Géza. A politikusokat az emberek választják, rajtuk múlik, kikre bízzák jövőjük építését. Egy gazdaságilag megerősödött magyar állam tekintélye nagyban közrejátszhat a kapcsolatok alakításában, de ne feledjük: a felvidéki magyarságnak is meg kell fogalmaznia, igényt tart-e az önrendelkezésre, illetve hogyan képzeli jövőjét. A történész professzor két órás előadása nagy tetszést aratott.

Felvidék Ma, Batta György