Március 17-én Somorján került sor a Pozsonyi Főegyházmegye magyar nyelvű Bibliaverseny I. kategóriájának elődöntőjére. A program szentmisével kezdődött a helyi Nagyboldogasszony plébániatemplomban, majd a vetélkedő írásbeli fordulóira a Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola épületében került sor.
A háromtagú versenyző csapatok válaszait az esperesség területéről érkezett lelkiatyákból álló zsűri bírálta el. A kiértékelés és díjkiosztás után közös ebéddel fejeződött be a találkozó.
Az idén a versenyzőknek a Bírák könyvét, Dániel próféta könyvét, illetve a Filemonnak írt levelet és Jakab levelét kellett alaposan áttanulmányozniuk. A döntőre április 13-án Komáromban kerül sor.
A somorjai elődöntőn a következő eredmények születtek: Az első helyen az egyházgellei alapiskola tanulói – Csóka Eszter, Pőthe Veronika és Trencsík Marianna – végeztek, akiket Bohony Irén hitoktató készített fel a versenyre. A második helyezést a somorjai alapiskola tanulói érték el, mégpedig Kiss Zsolt, Nagy Dominik és Szabó Sándor, s csupán fél pontnyi különbséggel a harmadik helyen végzett a somorjai nyolcosztályos gimnázium csapata, Feketevízy Gábor, Molnár Tamás és Pammer Tamás. A somorjai csapatokkal Varjú Péter hitoktató foglalkozott.
Minden versenyzőnek és felkészítőiknek szívből gratulálva és megköszönve részvételüket, kívánjuk, hogy a Szentírás megismerése és szeretete Isten mélyebb megismerését és az iránta tanúsított szeretet elmélyülését szolgálja.

Felvidék Ma, -mt-