A Dunaszerdahelyi járásban található Sárrét község az elmúlt hetekben a média látókörébe került, mert mint az MKP járási központjába eljuttatott lakossági bejelentésből kiderült, a több mint 50 százalékban magyar nemzetiségű faluban a lakosokat érintő közleményeket és hirdetéseket a helyi hangosbemondóban évek óta csak szlovák nyelven közlik.

Szerda este tartotta gyűlését a helyi képviselő-testület, amelyen az MKP parlamenti képviselője, Biró Ágnes is részt vett, hogy elősegítse a kérdés rendezését. A kisebbségek nyelvhasználatát szabályozó hatályos nyelvtörvény rendelkezéseinek megfelelően ugyanis magyarul is hirdetni kellene, s ezért a gyűlésen a képviselő asszony felhívta Otakar Tomešek, a község polgármesterének figyelmét, hogy az ilyen gyakorlatnak köszönhetően állampolgári jogok sérülnek.
A szlovák nemzetiségű polgármester nem kívánt kérdéseinkre válaszolni, de azt már korábban megtudhattuk, hogy szerinte pusztán technikai, szervezési gond akadályozza a magyar nyelvű hirdetést, ugyanis a község alkalmazásában nincs olyan személy, aki a hirdetések szövegét le tudná fordítani. A parlamenti ülésről a helyszínre siető képviselő asszony kérdésükre elmondta, nagyon hasznos volt részvétele a helyi önkormányzat gyűlésén, mivel bebizonyosodott, a magyar kisebbség tagjainak jogai nem tudnak mindig érvényesülni, még ha a kormány sokszor az ellenkezőjét állítja is. A megbeszélésen elhangzottak alapján pedig Biró Ágnes bízik abban, hogy az elkövetkező időszakban sikerül orvosolni a problémát.

Szerda koraeste a nyugodt és csendes községben sétálva egyébként azt tapasztalhattuk, hogy a lakosok véleménye is különböző a helyzetet illetően. A szlovákok és a magyarok sem észlelnek különösebb nemzeti ellentéteteket a kocsmában elhangzó túlfűtött kitöréseken kívül, sőt egyikük azt állította, hogy a hangosbemondóból mindkét nyelven jelentenek. A polgármester munkájával viszont nem mindenki elégedett, hiszen többek közt a községházán is csak szlovák feliratok olvashatók, hiányoznak a járdák, és a nem egész 400 lakost számláló községben komolyabb fejlődés sem tapasztalható.

Ahogy arról a kedves olvasót tegnap informáltuk, a korábban ugyancsak hiányzó magyar nyelvű helységnévtábla Pázmány Péter dunaszerdahelyi járás MKP-elnökének közbenjárásának, s a Szlovák Közútkezelő Vállalat dunaszerdahelyi részlege gyors munkájának köszönhetően már visszakerült a falu elejére. Ezek a táblák egyébként leggyakrabban a tolvajok zsákmányaiként végzik, bár elgondolkodtató, hogy miért csak a magyar nyelvű feliratok tűnnek el!

A megoldódni látszó sárréti eset kapcsán viszont szólnunk kell arról is, hogy más községekben is tapasztalható hasonló probléma. Biró Ágnes is hangsúlyozta, a parlamentben törekedni fog arra, hogy a települések elegendő pénzt és támogatást kapjanak, s így ne fordulhassanak elő olyan problémák, mint Sárréten. Az állampolgár jogai csorbulnak ugyanis akkor, amikor a közérdekű információk nem jutnak el hozzájuk, s a szlovák kormánynak azt sem szabad elfelejtenie, hogy ilyen eset a szlovák lakosokat is érinthet.
Sokszor a helyi lakosokon is múlik, hol milyen a helyzet, hiszen az előírások és törvények betartását maguknak is meg kell követelniük, s nem szabad beérniük félmegoldásokkal.

Felvidék Ma, Rajkovics Péter