A idén már második alkalommal rendezték meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zempléni egyházmegyéjében – Kisgéres után Királyhelmecen – a “3 in 1” elnevezésű rendezvényt a konfirmált fiatalok számára.

A március 27-ei alkalomnak a királyhelmeci gyülekezeti ház adott otthont. A téma ezúttal a szabadság volt. Ehhez adott megfelelő alapot Kendi Csaba bacskai lelkipásztor bevezető áhítata. A fiatalok ezt követően egy-egy papírra vetett szóban, képben, érzésben próbálták megragadni, hogy szerintük mit jelent szabadnak lenni, milyen szabadságra van igazán szükségük, mitől, illetve kitől kell szabadulniuk, s legfőképpen, hogy ki által lehetnek igazán szabadok. Majd megpróbálták azt minél nagyobb körben megbeszélni, s a meglévő megfogalmazásokból új fogalmakat alkotni. A végére három csoport maradt, akiknek a fogalmaiból, érzéseiből, szabadság-értelmezéséből a következő szavak, szókapcsolatok születtek: szárnyalás, végtelen határozottság, mennyei kapu. A szabadság fogalmának ilyen játékos formában történő feldolgozása nem csupán a témában való komolyabb elgondolkodásra késztette az ifjakat, de a közös munka, a különböző helyekről érkezők távolságtartó gátjait is áttörte. Ezt követően került sor a csoportos beszélgetésekre, ahol még inkább elmélyülhetett a társaság az említett témában.
“A havi rendszerességgel sorra kerülő alkalom még csupán másodszor lett megszervezve, de voltak pillanatok, amikor valóban azt lehetett érezni, hogy együtt dobban a jelenlévők szíve, hogy egyre gondolnak, hogy egyet akarnak, s ez nem más, mint együtt lenni, s közösen megérezni az Úr közelségét, szeretetét, megváltó kegyelmét” – mondta Molnár István helyi beosztott lelkipásztor a találkozóval kapcsolatban.
Az alkalom sok-sok zenével, énekkel is tarkítva volt. A következő, “3 in 1” találkozóra április 24-én Ágcsernyőn kerül sor. A konfirmált fiatalok számára készített találkozók szervezői remélik, a harmadik alkalom még jobban összerázza a bodrogközi református fiatalokat, hogy minél többen legyenek, összeszokjanak és együtt legyenek azok, akik szeretnek énekelni, imádkozni, az Úrra figyelni, s valóságosan szabadon, azaz valóságosan Krisztussal élni.
A konfirmált ifjaknak a zempléni egyházmegyében egyelőre még nem alakult ki egy olyan kortársközössége, ahol hitkérdéseikkel, esetleges kételyeikkel tovább foglalkozhatnának, illetve megbeszélhetnék egymással. A zempléni egyházmegye fiatal lelkészei felismerve ezt a tényt döntöttek úgy, hogy havonta egy alkalommal – mindig más gyülekezetben – ifjúsági délutánt szerveznek ezen fiatalok számára. A találkozóknak stílusosan, mint ahogyan a kávék összetételét is jelzik, a “3 az 1-ben” elnevezést adták. Februárban szervezték meg első alkalommal az ilyen találkozójukat a kisgéresi alapiskolában a helyi lelkészházaspár, Blanár Erik és Blanárné Pituk Gabriella meghívására. A rendezvény sikerén felbuzdulva került sor a királyhelmeci alkalomra is a szabadság témában.

Felvidék Ma, Reformata