A kormánykoalíció az elmúlt négy évben deformálta Szlovákiában a társadalmi, a gazdasági és a politikai környezetet, vulgarizálódott a közbeszéd, a hatalom ellenségeket gyártott, támadta az újságírókat, a befektetőket, a fuvarozókat, és szinte folyamatosan a magyar kisebbséget. Közben klientúrát épített, korrupciós ügyeket palástolt, sok esetben pedig tehetetlenül szemlélte, mi történik. A bíróságok hitelességüket vesztették. Ha az MKP kormányra kerül, megszünteti a megbélyegzést, az ellenségállítást, helyre kívánja állítani a közbizalmat, mert a kormányzat feladata, hogy összekösse az ország népét, nem a megosztás.

Az MKP választási pogramja itt tekinthető meg –>

Berényi József elnökhelyettes ilyen gondolatokkal vezette fel a Magyar Koalíció Pártja választási programjának ismertetését. Farkas Iván OT-elnök, Szigeti László, Biró Ágnes, Sárközy Klára és Miklós László alelnökök pedig ismertették a 2010-es választási program részleteit. Szigeti László az oktatás és művelődés legfontosabb teendőit vázolta. „Anyanyelven” – ezt alapvetőnek tartja, ezért az MKP törvényben akarja rögzíttetni, hogy óvoda is kisiskola minden faluban legyen. Iskolaközpontokban gondolkodik, ahol az óvodától a középiskoláig egy intézményben tanulhatnának a gyerekek, fenntartva a művészeti nevelést és a szabadidő tevékenységeket is. A szlovák nyelvet modern módszerrel, kis csoportokban, osztott osztályokban tanítanák. A második idegen nyelv bevezetésének kötelezettségét átgondolnák, a szakiskolák esetében akár el is tekintenének tőle. Új törvényt alkotnának a tankönyvekről, erősítenék az iskolatanácsok autonómiáját, önálló osztályt és háttérintézményeket kapna a kisebbségi oktatás a minisztériumban. Valódi tartalmi reformot jelentő törvényt fogadnának el, kidolgoznák az állami szakoktatási programot. A pedagógus továbbképzés központja a magyar iskolák számára a Selye János Egyetem lehetne.
Biró Ágnes a párt kisebbségi programját mutatta be először. Multikulturális országban az egyenlőség és egyenrangúság alapján kell működnie a viszonyoknak. Szlovákiában sok törvényben szabályozzák a kisebbségi jogokat, áttekinthetetlenül és félremagyarázhatóan, mondta. Négy törvényt kell megalkotni: egyet a kisebbségek jogállásáról, egyet a kisebbségi nyelvek használatáról, egyet a kisebbségi kultúrák finanszírozásáról és egyet a Csemadok jogállásáról, amelyben a hiányzó magyar intézményi rendszert, elsősorban egy közművelődési intézetet is létrehoznak. A kultúra finanszírozását több forrásúvá kell tenni, akár adótörvények módosításával is.
Farkas Iván a párt gazdasági programjából a munkahelyteremtés fontosságát emelte ki, amely csak hatékony regionális politikával érthető el. Megszüntetné a termőföld átminősítéséért kiszabott díjakat, hogy ne gátolja a befektetőket Dél-Szlovákiában ez a plusz költség. Takarékosabb államot akar a párt. Szigorú közbeszerzést, a nyilvánosság felügyelete alatt. Jobb közlekedési infrastruktúrát délen és a keleti határvidéken, Kassa-Miskolc összekötő utat végre. Pozsony és Párkány között pedig modernizált vasutat. Farkas szerint az EU-alapokból, a közlekedési operatív programból és a regionális együttműködési programokból komoly forrásokat lehetne lehívni e célok teljesítésére. A kis- és középvállalkozók tevékenységét a párt kedvezményekkel segítené. Miklós László szerint a környezetvédelmi és agrárprogram a régiók fejlesztésének és lakosságmegtartó képességének eszköze. Pillanatnyilag nem törődik a vidékkel senki, holott már ma is látható: nincs elég képzett agrárszakember. Az MKP visszaállítaná a mezőgazdasági iskolákat, hogy az emberek ne adják el, hanem műveljék meg a földjeiket. Földvásárlási támogató alapot hozna létre, és korlátozná a külföldiek földvásárlását. 2013-ig az EU-n belül azonos agrártámogatási szintet akar. Helyi értékesítési szövetkezetek kiépítését szorgalmazná a hazai árut népszerűsítené. Támogatná és szorgalmazná az ökoturizmus és vidéki turizmus fejlesztését, a környezetvédelemben pedig a fenntartható fejlődés követelményei lennének elsődlegesek, nem a jól pénzelő nagy botrányok – mondta.
Az MKP szociális programja a szolidaritásra épül – mondta el Sárközy Klára -, s ezt aktív családpolitikával valósítaná meg. Bevezetné a párt az újszülött-kötvényt. Ezzel az állam az újszülötteknek 500 eurót zárolna 18 éves korukig, amelyhez a szülők, munkáltatók folyamatosan tehetnének be kisebb-nagyobb összegeket. Családügyi központokat hozna létre a párt, hogy a szükséges ügyeket egy helyen intézhessék. Bevezetnék a szociális kártyát, a szociális földek rendszerét, osztrák mintára szociális boltokat létesítenének a szegénység enyhítésére. A flexibilis alkalmazás lehetővé tétele mellett nagyobb súlyt helyeznének a bérlakás-építésre, s újra kötelezővé tennék a pályakezdők belépését a II: nyugdíjpillérbe, illetve egyenrangúsítanák a támogatásban az állami és nem állami szociális intézményeket.

Felvidék Ma