Egy régen melengetett ötlettől indíttatva, és a presbitériumokban uralkodó, sokszor elszomorító állapotok megoldásától vezérelten, „Küldetés nap” címmel presbiteri délutánra került sor a kistárkányi templomban április 11-én. A rendezvényre meghívást kaptak a Zempléni Egyházmegye lelkészei és presbitériumai.

„Közel ötvenen figyelhettek arra, amit a meghívott előadók az Úr tárházából és megélt hitükből fakadóan tártak a résztvevők elé” – tájékoztatott a rendezvényről Tarr Ferdinánd kistárkányi lelkipásztor.
 
Nyitóáhítatában Molnár Elemér esperes Márk feltámadás-történetének küldő igéit emelte ki: a feltámadott Jézus angyali közvetítéssel biztatja a félős tanítványokat, hogy előttük megy a pogányok Galileájába. „Jézus mindenkor előttünk megy, és feltámadásának ereje felhatalmaz arra, hogy lelkészi és presbiteri küldetésünk a jó cél felé vezessen mindenkit” – nyomatékosította mondanivalóját a zempléni egyházmegye esperese.
Az előadások sorát Orémus Zoltán az Abaúj-tornai Egyházmegye esperese, a kassai magyar gyülekezet lelkipásztora nyitotta meg, aki Péter elhívásának kapcsán – főként Lukács történetéből kiindulva – az emberhalászatról beszélt a hallgatóságnak. Az esperes feltárta azokat a lépcsőfokokat, melyeket Péternek végig kellet járnia ahhoz, hogy egyszerű galileai halászból olyan tanítvánnyá váljon, aki „embereket fog ki az életre”.  „Orémus Zoltán esperes nem száraz kommentárt mondott  az evangéliumból, hanem gyakorlati észrevételekkel színesített útmutatást adott arról, mi a tanítványi küldetés mindenkori alapja” – írja beszámolójában Tarr Ferdinánd lelkipásztor.

Fülöp Éva kassai presbiter, személyes bizonyságtételében, életét és szolgálatát meghatározó igerészeken keresztül mutatta meg azt, hogy válik egy emberből, aki életében csak egy gyerektáborban vett részt, olyan gyerekmunkás, aki életét tette fel arra, hogy gyerekeket vezessen Jézushoz. Az Úr erőt adott neki ahhoz, hogy képezze magát, fiatalokkal munkálkodjon együtt az évente megrendezett gyerektáborokban, szolgatársakat állítson szolgálatba, valamint évek hosszú során Gyereknaptárt adjon ki. Fülöp Éva elmondta azt is, hogy jelenlegi világi munkahelyén, a Kassai Ipari Szakközépiskola könyvtárában minden alkalmat kihasznál arra, hogy bizonyságot tegyen a Krisztusba vetett hitéről. 
Horváth Pál, aki szintén a kassai gyülekezet tagja, bizonyságtételében az emberhalászat gyakorlati következményeit tárta a hallgatóság elé. „Kit kell ma kihalászni, ha egy ún. keresztyén Európában élünk és ahol a hitnek több ezer éves hagyománya van?” – tette fel a jogos kérdést előadásában. Horvát Pál válaszában arra mutatott rá, hogy ha kritikusan látjuk egyházunk mai lelki életét, akkor van mit tenni, van kiért beállni ebben a tanítványi szolgálatban. „Ehhez elsősorban az életünket kell annak kezébe letenni, aki vezet a legkisebb dolgoktól a legnagyobbakig. Mert a gyakorlatot, a gondnoki-presbiteri szolgálatot Az kell, hogy irányítsa, aki értünk adta önmagát” – hangzott az előadótól. Horvát Pál olyan kritikus, kényes témákban is hallatta a véleményét, mint a lelkész- és a parókia-fenntartás kérdése, melyről egy fiktív példázatot is elmondott.  
A néhány órás templomi együttlétet változatosabba tette a kistárkányi gyülekezet Calix kórusa szolgálata az előadások közötti szünetekben. Segítségükkel egy új éneket is megtanulhattak a résztvevők, sőt gitáros kísérettel egy ifjúsági ének eléneklésére is sor került.
Küldetés napot úrvacsorás közösséggel zárult, melyen az egyházmegye fiatalabb lelkészei szolgáltak közösen.
Tarr Ferdinánd lelkipásztor beszámolója végén reménységét fejezte ki arra vonatkozólag, hogy a „Küldetésnapon” kapott áldások kellő impulzusokkal szolgálnak minden jelenlévő testvér gyülekezeti szolgálatára nézve: hogy nagyobb kedvvel és több erővel szolgálhatnak Annak, aki bennünket elhívott. 

Felvidék Ma, TF

További képek Képgalériánkban