A papságért való engesztelés évében egy teológiai nap megszervezésére került sor egyházmegyénk mártírsorsú papjának, Wohlmuth Ferenc atyának egykori működési helyén, Császár községben. Felvidékről Dr. Szlávik Antal hidaskürti plébános és Dr. Vladimir Ince Szaniszló OP kassai egyetemi tanár adott elő a császári teológiai napon.
A teológiai napot Író Sándor, aki szintén felvidéki származú császári plébános atya nyitotta meg a jelenlévők köszöntésével, majd a püspöki szentmisét Dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr mutatta be a résztvevő atyák koncelebrálásával.
A szentmisét követően a jelenlévő papok, és hívek Wohlmuth Ferenc köztéri szobra előtt rótták le kegyeletüket, majd a püspök atya megáldotta a vértanú papról készült portrét.

A teológiai nap – melyen mintegy 30 lelkipásztor vett részt – az előadások megtartásával folytatódott. Elsőként Dr. Szlávik Antal, főiskolai tanár, hidaskürti plébános előadása hangzott el „A papi szolgálat aktuális kérdései az egyházjog tükrében” címmel. Ezt követően Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök beszédére került sor „A Katolikus Egyház tanítása az egyházirend szentségéről” címmel. Német nyelven adta elő Dr. Vladimir Ince Szaniszló OP, egyetemi tanár, kassai szerzetes előadását Wohlmuth Ferencről, végül Dr. Fodor György, biblikus professzor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora „A prófétaság és a papság viszonya az Ószövetségben” című előadása hangzott el.

Ezután kérdések, vélemények hangzottak el az előadók felé, majd a teológiai nap közös ebéddel zárult.


Dr. Szlávik Antal és Dr. Vladimir Ince Szaniszló OP

Felvidék Ma, Bíró Tibor