Ma dönt a parlament a hazafiassági törvény sorsáról. Az 50. ülés sikeresen megkezdődött, ám a napirend megszavazásáig már nem jutottak el a képviselők, obstrukció miatt. A huzavona a hazafiassági törvény két változata miatt folyik, mely ellen fiatalok tüntetnek a törvényhozás épületénél, “kukába vele” címszó alatt.

Az előzetes jelek azt mutatták, nem fogja megszavazni a Tisztelt Ház az államfő által megvétózott nemzeti párti törvényt. A kormány azonban tegnap elfogadott egy új tervezetet, amellyel helyettesíteni kívánja az SNS által beterjesztett hazafisági törvényt. A nemzetiek Robert Ficónak ezt a lépését átverésként élik meg.

Tiltakozásokat hirdetett meg a mai reggelre a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala is. S ezt a tegnapi kormánydöntés után sem vonta vissza, mert bár ebből a tervezetből az iskolákra vonatkozó legnagyobb visszásságok ki vannak húzva, a lényeg azonban nem változott. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala tiltakozásában elutasítja, hogy a rendes társadalmi vitát megkerülve a kormánykoalíció kampánycélokat követve gyorsított eljárással döntsön egy ilyen fontos és érzékeny kérdésben. Ehhez a tiltakozáshoz csatlakozott a szlovákiai magyar szülők szervezete, kulturális szövetségünk, a Csemadok és sok iskolatámogató, az itt olvasható nyilatkozat szellemében:

Mondjunk nemet a képmutató hazafisági törvényre!

Csak az lehet hazafi, akinek van hazája! És, Petőfi szavaival szólva: „Haza csak ott van, hol jog is van”. A hazafisági törvény beterjesztői semmibe veszik a jogot – ezt naponta bizonyítják. Ezért ők nem kérhetik rajtunk számon a hazafiságot!
Egy állam akkor válik hazává, ha otthont teremt az állampolgárainak, ha tiszteletben tartja mindenki emberi méltóságát, szabadságát és identitását. Ennek a törvénynek a megalkotói mások emberi méltóságát naponta vonják kétségbe. Ezért nincs joguk ránk kényszeríteni semmiféle hazafisági törvényt!
Hazafiságnak akkor van értelme, ha pozitív értékekkel párosul. Ennek a törvénynek a beterjesztői az abszurd végletekig jutva csak a hazafiság külső, formális jegyeit erőltetik ránk. Mi a törvényességet, az igazságosságot, a demokráciát és az emberi jogokat tisztelő polgárok vagyunk, ezért ezt a formális, képmutató hazafiságot elutasítjuk.
Iskoláinkban hiányoznak a tankönyvek, a korszerű felszerelések, a pedagógusok bérei nevetségesek, ehelyett preambulumot meg himnuszt kínálnak a hatalom képviselői kifüggeszteni az osztályok falaira. Mindezt az önkormányzatok és az iskolák költségvetéséből, tehát a mi adófizetői pénzünkből. Adófizetőkként, állampolgárokként kénytelenek vagyunk eltűrni, hogy politikailag szelektív és diszkriminatív módon osszák el az állami támogatást éppen azok, akik most a hazafiság kinyilvánítását kérik tőlünk számon. Tiltakozunk az ilyen bánásmód ellen!
Elutasítjuk a miniszterelnök kezdeményezését, hogy a parlament gyorsított eljárásban, egy nap alatt fogadja el a jogszabály részben módosított, de a lényegét tekintve azonos változatát. Tiltakozunk az ellen, hogy a politikusok ismét a rendes társadalmi vitát megkerülve, kampánytémává lealacsonyítva egy érzékeny és fontos kérdést, politikai tőkét próbálnak kovácsolni saját maguknak!
Elvárjuk, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselői ezt a rossz törvényt semmilyen formában ne szavazzák meg, és véglegesen a történelem süllyesztőjébe küldjék, mert a 21. század Európájában ott a helye!
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának tiltakozó nyilatkozata
a 2010. április 27-i tiltakozó összejöveteleken

Felvidék Ma