A munka-, szociális- és családügyi minisztérium arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyugdíjjogosultság nem függ össze az állampolgársággal, éppen ezért annak esetleges elvesztése után nem szűnik meg a nyugdíj folyósítása.
A nyugdíjjogosultság esetében ugyanis a feltételek teljesítése a döntő, olvasható abban az állásfoglalásban, melyet a minisztérium juttatott el a SITA hírügynökséghez.
A munkaügyi tárca arra is felhívja a figyelmet, hogy az Európai Unió működéséről szóló törvény értelmében minden olyan személy az Európai Unió polgára, aki egyúttal valamelyik tagállam polgára is. Az említett törvény 18. fejezete pedig kimondja, hogy az állampolgársági alapon történő bármiféle diszkrimináció tilos. Éppen ezért a nyugdíj vagy egyéb más szociális juttatások kifizetése szempontjából semmilyen jelentősége nincs annak, ha valaki elvesztené a szlovák állampolgárságát csak azért, mert felvette a magyart, olvasható a minisztériumi állásfoglalásban.
SITA, Felvidék Ma