Április végén került megrendezésre a Németországi Evangélikus Egyház börtönlélkészeinek éves konferenciája a  Waldfischbach-Burgalben-ben, a Maria Rosenberg-i konferenciaközpontban.
A konferencia témája: „A fügefa mögött“, azaz, „Vétek, szégyen, megszégyenítés“ volt, melyről Michael Klessmann, Claus Müller és Stephan Marks érdekes teológiai megvilágítást adtak az adott témában.
A börtönlelkészek konferenciáján a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház képviseletében részt vett Antala Éva nagyölvedi református lelkipásztor is, aki már több éve szolgál ezen a területen, valamint Szűcs M. Klára tiszalöki református börtönlelkész.
A konferencia résztvevői kilenc csoport közül választhattak, ahol a megadott témát teológiai alapokon, de jogi, pszichológiai, pszichiátriai, kulturális, irodalmi megközelítésből is elemezhették. „Itt volt igazán alkalom a tapasztalatcserére, mely nemcsak a német börtönlelkészek számára fontos, hanem a környező országok meghívott vendégeinek is hasznos útmutató lehet” – tájékoztatta a Reformata honlapot Anatala Éva lelkipásztor, aki a konferencián előadásában ismertette a hazai börtönlelkigondozást. Sor került a német börtönlelkészek szervezetének éves közgyűlésére is, melyen új elnököt és vezetői testületet választottak. Érdekes és példaértékű volt a jelöltek bemutatkozása, a választás lefolyása. A börtönlelkészek egyetértésben és örömmel ajánlották fel segítségüket az új elnök és testület munkájához, megköszönve Martin Faber leköszönő elnök eddigi szolgálatát is. A konferenciát megtisztelték a Német Evangélikus Egyház püspökei, az egyes tartományok igazságügyi miniszterei és a büntetés-végrehajtás magas rangú vezetői is.

Forrás: Reformata