A szlovák és a magyar püspökök Pozsonyban tartott találkozójukkor megállapították, hogy mindkét országban csökken az érdeklődés a papi és a szerzetesi hivatás iránt. Éppen ezért megkülönböztetett figyelmet és törődést kell szentelni azon egyének iránt, akik a papi hivatást választják, vélik az egyházi vezetők. A szlovák és a magyar püspökök ugyancsak megegyeztek abban is, hogy a pasztorációnak reflektálnia kell a megváltozott társadalmi hangulatra, és szükség van az aktív hozzáállásra is a jelenlegi körülmények között. 2009 végéig Szlovákiában 581 szerzetes és 2250 felszentelt pap teljesített szolgálatot, ami összesen 2831 egyházi személyt jelent, tájékoztatott a Szlovák Püspöki Kar Sajtóosztálya a Pozsonyban tartott püspöki találkozó alkalmával.
Magyarországon a hivatalos adatok alapján 5,5 millió katolikus él, akikről 2000 felszentelt pap és 100 szerzetes pap gondoskodik. Az adatokból kiderül, hogy egy katolikus papra körülbelül 2700 hívő jut.
A papság életkorát nézve megállapítható, hogy mind Magyarországon, mind pedig Szlovákiában magas az átlagéletkoruk, ami főleg a szerzetes papokra vonatkozik. Magyarországon jelenleg 300 szeminarista tanul, évente pedig 30 – 40 végzőst szentelnek fel.
TASR, Felvidék Ma

Kapcsolódó cikk:
Pozsonyban tárgyaltak a szlovák és a magyar püspöki tanács tagjai