A Magyar Református Szeretetszolgálat szervezésében valósul meg a Szeretethíd elnevezéssel útjára indított önkéntes nap, melybe Kárpát–medence-szerte várják a bekapcsolódni kívánó gyülekezeteket, intézményeket, szervezeteket és minden kedves, jóakaratú érdeklődőt.
Az idén másodszor megvalósuló kezdeményezés, a tavaly 2009 május 22-én, Debrecenben a Kárpát-medencei református egyházak Alkotmányozó Zsinatának szeretne emléket állítani.
Az Alkotmányozó Zsinaton résztvevői református egyházak a közös alkotmány elfogadásával fejezték ki és tették intézményessé egységüket. (Habár hivatalosan a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nem írta alá az alkotmányt, főbb irányelveivel és annak céljai mentén szeretne részt vállalni a közös feladatokban és elvégezni az előtte álló munkát, amely mindannyiunk feladata.)
Nemzeti gyásznapunkhoz közeledve a magyarságunknak mindenütt a világban nagy szüksége van az összefogásra. Különösen érvényes ez a határon túli magyarság jövője szempontjából, hogy milyen értékek forrasztják össze közösségeiket. Mi az valljuk, hogy Jézus Krisztus szeretete a jövő, ami mentén bátran építhetjük a kapcsolatainkat.
Célunk, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében a Felvidék minden területén munkálkodjanak kisebb-nagyobb csoportjaink szociális, fejlesztési vagy ökológiai területen, valódi segítséget nyújtva ezzel településeknek, intézményeknek, gyülekezeteknek. Mindezt vidáman, közösségben, egymást megismerve és egymásra jobban odafigyelve tervezzük megvalósítani. Szeretnénk rámutatni továbbá, hogy bár a jelenlegi válság következménye
lehet a családok bezárkózása, magába fordulása, mégis törődnünk kell a környezetünkkel, a környezetünkben élők nehézségeivel.
A rendezvény egyik újdonsága, hogy ezúttal nem csak fiatalokat szeretnénk megmozgatni, hanem egyházunk minden tagját, kortól függetlenül. Célunk, hogy aktivizáljuk a református gyülekezeteket, iskolákat, intézményeket, hogy mindenki megtapasztalhassa a segítségnyújtás örömét. Különleges alkalom kínálkozik a generációk közötti összefogásra, az egymáshoz való közelebb kerülésre a közös munka, szolgálat által.
A világ felé is bizonyságot tehetünk ilyen módon. Szeretnénk megmutatni, hogy a válság ellenére az egyház nem csak magával törődik, hanem a környezetével, másokkal is. Nem zárkózunk be, hanem nyitunk kifelé. Isten segítségét kérjük ahhoz, hogy hidat tudjunk építeni a generációk között, a segítséget nyújtók és rászorulók, világ és társadalom, Isten és ember között. A Kárpát-medencében közel 6500 ember jelentkezett valamilyen önkéntes szolgálatra.

A Szeretethíd egyházi fővédnöke Csőry István, a Királyhágómelléki
Egyházkerület püspöke. A világi fővédnökséget Sebestyén Márta, világhírű népdalénekes vállalta. A művésznő nagyon büszke református gyökereire, anyai ágon 200 évre visszamenően református lelkészek, néptanítók szerepelnek családfájában.

A Felvidéken hivatalosan 936 ember jelezte bekapcsolódását a önkéntes napba. Tizennégy gyülekezetből, 4 iskolából, 2 cserkészcsapatból- 19 feladatot vállaló csoportot tartunk nyilván. A bekapcsolódó csoportok többek közt a helyi alapiskola parkrendezésével, idősek látogatásával, játszótér felújításával, temető tisztítással, szemétszedéssel, zenés és szórakoztató műsorok szervezésével, a kórházban gyerekek látogatásával, az utcán süti és ingyen ölelés osztásával kívánnak bekapcsolódni – nyilatkozta Lengyel Zoltán, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Szeretethídjának koordinátora.

A hivatalos Szeretethíd 2010 nyitó ünnepsége május 22-én, (szombaton) Perbetén 9 órakor a helyi alapiskola udvarán kerül megrendezésre.

Program:
– Lux Aeterna kamara kórus ének
– A SZRKE püspökének köszöntése
– SZRKE Diakóniai Központ igazgatónőjének buzdító szavai
– Szeretethíd hazai koordinátorának gondolatai
– Lux Aeterna kamara kórus ének
– Munka közös megkezdése

Kapcsolat:
E-mail: lengyelgood-kukac-gmail.com
Mobil: +421 915 180 056
Web:. www.szeretethid.jobbadni.hu

Felvidék Ma