Az oktatási tárca információi alapján 2010 szeptemberétől több elsős lesz a szlovákiai alapiskolákban mint tavaly. Az idei iskolai beíratások során összesen 55741 gyermeket írattak be az első osztályba, ami 1296 nebulóval több mint 2009-ben. A számok azt jelzik, hogy az örvendetes emelkedő tendencia már második éve folytatódik. Úgy tűnik tehát, hogy az ezredfordulótól tartó fokozatos gyermeklétszám-csökkenés megállni látszik, ám az alapiskolák mégsem lehetnek teljesen nyugodtak, mert az állami fejkvóta-rendszer miatt minden egyes beíratott gyermekre szükségük van. A szülőket az iskolák többsége elsősorban az idegen nyelvek és a sport magas szintű oktatásával igyekeznek az adott intézménybe csábítani.
A legtöbb leendő elsőst a pozsonyi alapiskolákba írattak be, az emelkedés a fővárosi iskolákban csaknem 8 százalékos az elmúlt évhez képest. A pozsonyi alapiskolákat az eperjesi kerület alapiskolái követik, ahová több mint 9000 gyermeket írattak be szüleik. A legkevesebb elsős gyermekre ugyanakkor a nagyszombati és a trencséni kerület iskolái számíthatnak, mivel mindkét régióban valamivel több mint ötezer kiselsős lesz.
A legtöbb idén beíratott gyermek állami iskolába fog járni, csupán 5 százalékuk egyházi iskolába és még ennél is kevesebben magániskolába.
ČTK, Felvidék Ma