A Református Egyházak Világközössége (REV) tiltakozik a szlovákiai nyelvtörvény ellen; erről az Egyesült Államokban, Grand Rapids városában tartott nagygyűlésén zárónyilatkozatot fogadtak el – tájékoztatott erről a Magyarországi Református Egyház zsinatának kommunikációs szolgálata. A közlemény szerint a magyar nyelvhasználat szabadságát korlátozó szlovákiai jogszabállyal kapcsolatban a nyilatkozat elutasítja “azokat a politikai helyzeteket, amelyeket a diktatórikus hatalomgyakorlás és az erőltetett és kikényszerített uniformitás jellemez”.
Mint írták, “a református közösség elítél minden olyan helyzetet, amelyben a hatalommal bírók elnyomják és kizsákmányolják az erőtleneket és a többség uralja a kisebbséget helyi, regionális és nemzetközi szinten”.
A nyilatkozat egy másik pontján kitér a Romániai Református Egyház helyzetére is, megemlékezve a kommunista diktatúra halálos áldozatairól, sürgetve rehabilitációjukat. Egyúttal a dokumentumban elfogadhatatlannak nevezik, hogy az 1945 és 1989 között kisajátított egyházi vagyont még mindig nem kapták vissza az egyházak Romániában.
A Magyarországi Református Egyház közölte: a REV a hétvégén “a világszerte élő reformátusok családjaként hitet tett az alapvető emberi jogok mellett”, és felemelte szavát azokért, akik üldöztetést szenvednek hitük miatt. A szervezet fontosnak tartja a keresztény felekezetek, illetve a különböző vallási csoportok közötti kapcsolatokat is.
A REV június 19-én alakult meg az amerikai városban, ahol elfogadták a világszervezet alkotmányát. A magyar delegáció és az európai tagegyházak nevében Bölcskei Gusztáv magyar püspök, a református közösség európai elnöke látta el kézjegyével az alapító dokumentumot.
A REV célja, hogy a mintegy 80 millió tagot számláló református, presbiteriánus, kongregacionalista és egyesült tagegyházakat a korábbinál nagyobb súllyal képviselje a római katolikus, az ortodox, az evangélikus és a karizmatikus egyházakkal, valamint ezek világszervezeteivel folytatott ökumenikus párbeszédben. (mti)