A választások közeledtével országunkban a feszültség egyre nő. Egyre gyakoribbak az intoleráns, tiszteletlen, másokat gyalázó megnyilvánulások. Meggyőződésünk, hogy Szlovákia jóakaratú polgárainak – nemzetiségre, bőrszínre és egyéb megkülönböztető jegyre való tekintet nélkül – ki kell nyilvánítaniuk az együvé tartozás igényét és elszántságukat egy tisztességes társadalom építéséhez.

Június 8-án, 16:30 órától 18:30 óráig felvonulást szervezett Pozsonyban Toleranciamenet címen a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala. A kezdeményezéshez csatlakozott Dagmar Horná, UNESCO Chair for Human Rights Education a Comenius Egyetemről,  Tóth Tímea, a Diákhálózat elnöke, Peter Marianek, a Human emberi jogi szervezet elnöke, Andrej Findor, egyetemi oktató a Comenius Egyetemről és Daniel Borský pozsonyi polgár is.

Jóakaratú emberek részvétele mellett azt a közös vágyunkat szeretnénk kifejezni, hogy Szlovákiában normális, toleráns társadalomban élhessünk, ahol kölcsönös megértés és egymás iránti tisztelet uralkodik. Menetünk egyben kifejezi szolidaritását az árvíz sújtotta polgártársaink iránt is – állt a kezdeményezők felhívásában.

A 300-400 főre duzzadt menet a Medikus-kertből indult, Petőfi Sándor, a legnagyobb magyar költő szobrától, és a szlovák államiság egyik megteremtője, Milan Rastislav Štefánik tábornok szobránál ért véget az új Szlovák Nemzeti Színház előtti téren. 
A toleranciamenet résztvevői szlovák, magyar, lengyel és német nyelvű plakátokat vittek, amelyeken az egymás iránti tiszteletre, szólítottak fel. A békés magyar-szlovák együttélés mellett tettek hitet. A Szlovákiát sújtó árvizek okán a résztvevők gyűjtést szerveztek a károsultak megsegítésére. A rendezvény nyugodt hangulatban, incidensek nélkül zajlott le.

A Toleranciamenet jelszavai a következők voltak:

TOLERANCIA ÉS SZOLIDARITÁS MENET

MÁSSÁG IRÁNTI TISZTELETET!

SZLOVÁK-MAGYAR EGYETÉRTÉST!

LE A ROSSZ IDŐVEL!

TÖBBET FÜLLEL, MINT SZÁJJAL!

TE IS MÁS VAGY – TE SEM VAGY MÁS!

ÉRDEMI PÁRBESZÉDET!

AZ ÁRVÍZKÁROSULTAK MEGSEGÍTÉSÉÉRT

Felvidék Ma