Az Akkreditációs Bizottság döntése alapján 12 szlovákiai felsőoktatási intézmény tarthatja meg az egyetemi rangot. A többi intézmény szakfőiskolává, illetve főiskolává minősül. Mindez természetesen az állami támogatás mértékében is érvényesül majd.

Az Akkreditációs Bizottság komplex értékelésnek vetette alá az összes szlovákiai felsőoktatási intézményt, melyek közül 20 úgynevezett közintézmény, 4 magánfenntartású, 3 pedig az állam kezében van. A bizottság döntése alapján az összes felsőoktatási intézményt a bevezetőben említett három kategória egyikébe sorolták be. A legrangosabbnak az egyetemek számítanak, melyek a következők: Állatorvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (Kassa), Comenius Egyetem (Pozsony), Műszaki Egyetem (Zólyom), Szlovák Műszaki Egyetem (Pozsony), Pavol Jozef Šafárik Egyetem (Kassa), Műszaki Egyetem (Kassa), Zsolnai Egyetem, Szlovák Mezőgazdasági Egyetem (Nyitra), Közgazdasági Egyetem (Pozsony), Konstantin Filozófus Egyetem (Nyitra), Bél Mátyás Egyetem (Besztercebánya), Eperjesi Egyetem. Az utóbbi kapta meg egyébként a legutoljára a bizottság minősítését, és így ez a intézmény zárja a szlovákiai egyetemek sorát.
A hármas besorolás alapján tehát a legtöbb állami pénzt az egyetemek kapják, a legkevesebbet pedig a szakfőiskolák. Ugyanakkor valamennyi intézménynek joga van arra, hogy a besorolástól számított egy éven belül kiküszöbölje a hiányosságokat, majd pedig kérvényezze az újbóli besorolást. Az Akkreditációs Bizottság ezt követően újból megvizsgálja az adott intézményben folyó munka minőségét, és ajánlást tehet a minisztériumnak az átsorolásra.
Az utóbbi időben alakult 6 magánfőiskola akkreditációja pedig ez év augusztusa és 2011 eleje közt várható.

 
SITA, Felvidék Ma