Felvidéki Média rovatunk újabb taggal bővült, a regionális jellegű, magyar nyelven megjelenő, Mátyusföld magyarok lakta településein terjesztett Hírújsággal, amely havonta 20.000 példányszámban jut el ingyenesen az olvasókhoz. Terjesztőik 27 településen dolgoznak a Jókától Negyedik, Nádszegtől Vághosszúfaluig és Nagymácsédig terjedő régióban.

Szabó Frigyes, a hírújság szerkesztője így mutatja be lapjukat:

Alkalomszerűen szlovák nyelven is közlünk írásokat, a vidék nemzetiségi összetételének megfelelve. Ügyelünk arra, hogy a programajánlatok, felhívások, különböző hirdetések túlnyomórészt magyarul jelenjenek meg. A Hírújság eddig kiadott három száma felkeltette nemcsak az olvasók, de az önkormányzatok, vállalkozók, és a lapban írásaikat közölni kívánó közéleti személyiségek érdeklődését is.
Mátyusföld közéletének történései, a sport, a kultúra eseményeinek ismertetése mellett egészségügyi és kertészeti tanácsadónk szolgálja az olvasót. Célunk továbbá, a régió ismert személyiségeinek bemutatása, történelmi és művelődéstörténeti értékeinek felmutatása.
További céljaink közé tartoznak: önkormányzataink munkájának, eredményeinek és céljainak bemutatása, az oktatási és művelődési intézményeinkről szóló rendszeres tájékoztatás, társadalmi szervezeteink, művészeti csoportjaink, társulásaink és nem utolsó sorban a vidékünkön tevékenykedő vállalkozók bemutatása.
Valamennyi segítőnk és támogatónk hozzájárulását köszönjük, kérve másokat is az együttműködésre! Szeretnénk felvenni a kapcsolatot hasonló célokat megfogalmazó regionális és országos lapokkal, internetes hírportálokkal. Elsősorban a Felvidék Ma hírportállal, amely a legközelebb áll elképzeléseinkhez.
Bízunk benne, hogy lapunk, a Terra Hírújság, hozzájárul közösségünk önbecsülésének növeléséhez, a magyar nyelvű közélet, az anyanyelven történő személyes és hivatalos érintkezési formák megújításához!

Szabó Frigyes – TERRA Hírújság, Deáki

A Terra Hírújság eddig megjelent számai elérhetők Felvidéki Média rovatukban, ITT.